Ekspertiser

Samskabelse og metoder til borgerinddragelse

 

Der er mange holdninger til, hvad samskabelse er. I Ingerfair mener vi, at det er en metode til at inddrage en række aktører ligeværdigt i at definere både problemstilling og løsningsforslag. Men samskabelsesprocesser kræver også et særligt ’mindset’ blandt de involverede parter samt organisatorisk parathed.

Samskabelse kan afprøves i små inddragelsesforsøg, hvor borgere, frivillige, virksomheder og kommune får fornemmelsen af potentialet og løser mindre udfordringer. Det kan også tilrettelægges som en større proces, hvor social isolation, ensomhed, sundhed, børns vilkår eller noget helt andet sættes på dagsordenen.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at ikke alt samarbejde med civilsamfundet er samskabelse. I Ingerfair understøtter vi både decideret samskabelsesprojekter og samarbejdsprojekter med inddragelse af borgere og civilsamfund.

Samskabelse og metoder til inddragelse

 

Sådan understøtter vi samskabelse og borgerinddragelse

I Ingerfair arbejder vi med at styrke den organisatoriske parathed, ’mindsettet’ og kompetencerne til procesfacilitering. Det gør vi gennem kurser for medarbejdere og seminardage for direktører, centerchefer og afdelingsledere. Vi planlægger også samskabelsesprocesser og faciliterer dem i kraft af vores rolle som den neutrale part.

I samarbejde med konsulentvirksomheden Incento har vi udviklet Samskabelseslaboratoriet, som vi bruger som ramme for samskabelsesprocesser i det offentlige. Samtidig er vi i gang med at udvikle samskabelseslaboratoriet som åbent kursus, hvor vi arbejder med metoderne ud fra deltagernes egne projekter i kommunerne. På den måde sikrer vi, at uddannelsen ikke blot er teoretisk, men at den derimod har et praktisk element indbygget fra starten.

Vi har i Københavns Kommune mange gange brugt Ingerfair, særligt omkring kompetenceudvikling af vores egne medarbejdere til at styrke vores enheders samarbejde med frivillige. Det har både været på et overordnet niveau omkring organisationens strategi og mere praksisnære forløb om det daglige samarbejde med frivillige borgere.

– Anders Sejerøe, specialkonsulent DIT:KBH

Vil du have mere inspiration?

Kurser i samskabelse og borgerinddragelse

Bøger om samskabelse og borgerinddragelse

Samskabelse eller samarbejde - frivillighed i kommunen og det offentlige

Kontakt os

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med samskabende metoder til borgerinddragelse.

Navn (påkrævet)

Email (påkrævet)

Emne

Din besked

Eksempler

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med borgerinddragelse sammen med andre af vores kunder. 

Når naturen presser på, skaber samskabelse resultater

I 2015-2016 har Ingerfair faciliteret en samskabelsesproces for Randers Kommune og borgerne i Udbyhøj. Udbyhøj er et lille bysamfund ud til Randers Fjord, som er truet af vandstandsstigninger og stormflod. Læringsaspektet i processen var, at embedsmænd og afdelingsledere lærte at møde borgerne i øjenhøjde og reelt skabe nye løsninger sammen.

Processen blev til en borgerorganisering i et stormflodsudvalg samt en række konkrete forpligtelser mellem Randers Kommune, borgerforeningen, de lokale landmænd samt Beredskabsstyrelsen og Kystdirektoratet.

Udvikling af ny friluftsstrategi

Ingerfair har bistået Randers Kommune i udvikling af deres friluftsstrategi. I denne proces har vi været med fra start til slut: Vi har sparret med Randers Kommune om udviklingsprocessen, bistået med, hvorledes der skulle kommunikeres til borgerne og andre interessenter, og vi har faciliteret borgermøder, været med til at formulere den endelige strategi og endelig været ansvarlige for den skriftlige opsamling.