Organisationsudvikling - for både den lille afdelingsbestyrelse, forening og den store organisation

  • Få kortlagt din organisations udfordringer og potentialer, så organisationsudviklingen tager afsæt i fakta
  • Få lagt en køreplan for, hvordan din organisation udnytter sine potentialer bedst og samtidig tager højde for den modstand, der kan være mod forandringer
  • Afprøv nye tiltag sammen med en kompetent sparringspartner.

Det handler om, at gøre din organisation endnu bedre til det den er sat i verden for

Organisationsudvikling skal ske på et faktuelt grundlag. For os er det vigtigt, at en udviklingsproces tager afsæt i en analyse af din organisations udfordringer og potentialer. Den kan vi lave for jer, men nogle gange giver det mening at involvere berørte ansatte og frivillige i at undersøge sig selv. På den måde starter vi en proces, hvor flere har været med til at definere afsættet for udviklingen. Samtidig hjælper vi dig med at prioritere i dine opgaver og træffe de rette beslutninger, når vi sammen afprøver nye ideer og håndtere dine frustrationer.

Sådan går vi frem sammen med dig, når du går i gang med jeres organisationsudvikling

Når du ringer (4084 7481) eller kontakter os via mail eller formularen herunder, aftaler vi sammen, hvordan vi går frem herfra. Vi plejer at tage en række indledende møder med de relevante ledere og interessenter før vi konkretiserer et udviklingsforløb for en organisation.

Navn (påkrævet)

Email (påkrævet)

Emne

Din besked

Referencer

Det har vi blandt andet lavet inden for organisationsudvikling i samarbejde med frivillige foreninger, organisationer eller kommunale institutioner:

Få unge med i afdelingsbestyrelserne

Boligkontoret Danmark har gennem en længere årrække oplevet en ringe tilslutning til beboerdemokratiet i lokale afdelingsbestyrelser. Ingerfair faciliterer en særligt udviklet proces for alle involverede afdelingsbestyrelser (Albertslund, Folehaven), som skaber en professionalisering af deres interne organisering, således der er åbnet flere og nye muligheder for involvering i øjenhøjde med de lokale unges ønsker og behov. Alle afdelinger som har indgået i projektet har minimum 2 unge (under 30 år) involveret i bestyrelsesarbejdet.

Frivilligstrategi og frivilligpolitik for Ingeniørforeningen

Gennem et intenst forløb i starten af 2014 udviklede vi en frivilligstrategi og frivilligpolitik for Ingeniørforeningen (IDA). Formålet var at udvikle bedre muligheder for, at fagforeningens unge medlemmer under 30 år kunne involvere sig som frivillige. Et vigtigt element i udviklingsprocessen var at involvere de berørte ansatte og frivillige i at undersøge sig selv, hvorefter vi, med fakta på bordet, planlagde konkrete indsatsområder, der ville sikre et bedre tilbud om involvering for fagforeningens unge medlemmer. Disse indsatsområder omhandler både ressourcefordelingen mellem forskellige frivilligdrevne aktiviteter samt andre måder at involvere unge på end i lokalt bestyrelsesarbejde.

Udvikling af pejlemærker for samarbejdet med frivillige samt effektmåling af det frivillige arbejde, samt evaluering af diakonissestiftelsens arbejde med frivillige.

Ingerfair har bistået Diakonissestiftelsen med et større evaluering af deres arbejde med frivillige samt de frivilliges arbejdsresultater.

Opgaven har bestået i at kortlægge, hvordan 5 nye metoder for arbejdet med frivillige virker i forhold til at skabe bedre samarbejde mellem frivillige og ansatte, bedre opgaveløsning og mere tilfredse brugere. Det har vi gjort ved først at bygge forandringsteorier for de respektive metoder. Dernæst har vi udviklet spørgeskemaer til ansatte, frivillige og bruger. I projektet er der foretaget en ’baseline’ måling og en 2. måling for at monitorere resultaterne af de afprøvede metoder.

Derudover har leverancen omfattet udviklingen af et styringsredskab med tre pejlemærker til ledelsen på Diakonissestiftelsen, hvor de løbende kan evaluere en frivilliggruppes effektivitet (hvad levere gruppen ift. tid brugt?), frivilliggruppens trivsel (hvor motiverede er de frivillige?) og rentabilitet (er det økonomisk forsvarligt at frivillige involveres i stedet for ansatte?).

Denne opgave er et eksempel på, hvordan vi håndterer større undersøgelses- og analyseopgaver, hvor der også indgår konceptudvikling (styringsredskabet).

På denne opgave har vi anvendt Epinion som underleverandør i forhold til varetage det praktiske arbejde med at indhente besvarelser på de respektive spørgeskemaer.

Opkvalificering af politiske partiers involvering af frivillige, samt udviklingsforløb for syv politiske partiers kapacitet til at organisere, involvere og lede danske frivillige i internationale projekter

Ingerfair har udviklet og afviklet (opgaven afrundes 1. november 2016) individuelle sparringsforløb for syv danske politiske partier (Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, SF, Alternativet, Liberal Alliancer og de Konservative) under DIPD (Danish Institute for Parties and Democracy).

Alle forløb er skræddersyet det enkelte parti på baggrund af interviews med nøgleaktører og ansatte i de respektive partier. Dog har alle forløb hjulpet partierne med at strukturere deres arbejdsgange med organiseringen, involveringen og ledelsen af de frivillige før, under og efter et projekt i et partnerland.

Denne opgave er et eksempel på, hvordan vi tilrettelægger flere udviklingsforløb med afsæt i den enkelte organisations kontekst og kapacitet.