Workshops, store arrangementer og procesfacilitering

Få planlagt din interne workshop, seminar eller konferencedag

  • Vi kan levere hele pakken, når vi sætter realistiske mål for dagen, planlægger indholdet sammen med dig, laver det skriftlige materiale om dagen og følger op.
  • I går fra dagen med nye ideer, indsigter eller planer, når vi arbejder med praksisnære opgaver, der peger fremad.
  • I møder drevne procesfacilitatorer som har bagagen fuld af gode metoder til involvering og engagering af deltagerne.
DSC_0175

En af vores styrker er, at vi går ekstremt meget op i at planlægge gode involverende processer, som når i mål


En workshop eller arrangement skal være relevant og spændende for alle at deltage i. Derfor kombinerer vi korte fag-oplæg med involverende metoder, diskussion og arbejdstid for deltagernes fremadrettede arbejde. På den måde sikrer vi, at dagen giver både smil på læben og sved på panden. Og vi når altid i mål. På den måde bruger vi tiden på det, der giver resultater. Når du vælger Ingerfair, er du sikker på en professionel samarbejdspartner, der ved hvad det handler om.

Sådan går vi frem sammen med dig når workshoppen, arrangementet eller faciliteringen tilrettelægges

En god proces kræver grundig forberedelse. Derfor bruger vi tid sammen med dig på at designe en proces, som tager højde for det dit overordnede formål med dagen og deltagernes årsager for at deltage.

Det kan være du allerede ved præcis hvad dagens mål og indehold er, men er du endnu ikke afklaret, tilrettelægger vi selvfølgelig dagen eller forløbet sammen med dig. Vi har designet mange processer og faciliteret mange forskelligartede workshops om samarbejdet med frivillige, som du kan lade dig inspirere af, når du tilrettelægger en workshop eller et stort arrangement

Når du ringer (4084 7481) eller kontakter os via mail eller formularen herunder, aftaler vi sammen, hvordan vi går frem herfra. Det kan være vi skal mødes og udvikle dagen(e) sammen, og finde den bedste konsulent til opgaven.

Navn (påkrævet)

Email (påkrævet)

Emne

Din besked

Referencer

Det har vi blandt andet lavet inden for workshops, store arrangementer og procesfacilitering i samarbejde med frivillige foreninger, organisationer eller kommunale institutioner:

Samskabelsesproces med Randers Kommune og borgere i byen Udbyhøj.

Udbyhøj har et problem! Vandstandsstigninger som følge af klimaforandringer gør, at ejendom, værdigenstande og ikke mindst menneskeliv er på spil. Udbyhøj ligger ud til Randers Fjord omtrent 30 minutters kørsel fra Randers by. Her bor ca. 180 mennesker.

Det er den enkelte grundejers eget ansvar at sikre sin ejendom mod f.eks. en stormflod, men i dette tilfælde har Randers Kommune besluttet, at den, i samarbejde med byens borgere, vil finde en løsning på problemet.

Derfor udviklede vi en ’målstyret samskabelsesproces’ i fem trin, hvor vi har bragt borgerne og kommunen sammen med den fælles målsætning at være beredt på stormfloder og oversvømmelser.

 

Over omtrent et år har borgerne organiseret sig i et stormflods udvalg. Der er etableret en tæt kontakt mellem kommunen og borgerne. Og det lokale digelaug er påbegyndt at præparere digerne.

Denne opgave er et eksempel på, hvordan vi arbejder med samskabelsesprocesser, som involverer mange aktører, skaber energi og tilslutning omkring et fælles mål, og samtidig holder fokus på at komme i mål.

Udvikling af workshopforløb om æresrelaterede konflikter for unge i pigeklubber 2014-15

Formålet er at udvikle en komplet workshopmanual samt undervisningsmaterialer, så den der afholder workshoppen styrker pigernes viden om rettighedsperspektiver som fx retten til egen krop og ligestilling og sikrer information om muligheder for at modtage hjælp i relation til æresrelaterede konflikter. Udviklingen af workshopforløbene er bestilt af Socialstyrelsen og afvikles som led i udmøntningen af den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

Workshopdag for ansatte i Bedre Psykiatri

Hos Bedre Psykiatri har de en målsætning om, at de på sekretariatet vil gå fra at hjælpe deres frivillige med praktisk sekretariatsbistand, til i højere grad at være motiverende og coachende sparringspartnere, som understøtter de frivillige i, at gøre mere selv. Derfor afholdt vi en 8 timers intens workshop for hele sekretariatet. Dagens fokus var på, hvordan Bedre Psykiatri skaber selvkørende frivilliggrupper. Dagen var opbygget omkring tre overordnede problemstillinger, som vi havde formuleret i samarbejde med Bedre Psykiatris sekretariatsleder, Jane Sørensen.

Roskilde Festival strategiske fokus på frivilligheden og ledelse af frivillige.

I 2015 afviklede vi en 3-timers intensiv workshop for direktionen på Roskilde Festival, med det formål at ’forstyrre’ og inspirere direktionen med vores erfaringer og viden om store frivilligorganisationers udvikling af frivilligmiljøet, samt de relaterede ledelsesudfordringer, der er i komplekse organisationer, hvor der er mange ledelseslag af både frivillige og ansatte.