Kurser og forløb

Få det meste ud af et kursus eller kursusforløb for dine kolleger, frivillige eller medlemmer

 • Vi laver både dagskurser og længere forløb, som giver jer de praksisnære redskaber og den seneste viden om frivillighed.
 • Vi stiller skarpt på jeres behov, når vi sammen skræddersyer dagen til jer.
 • I får en eller flere drevne konsulenter med praksiserfaring på det område, de underviser i.

En af vores styrker er, at vi har uddannet og rådgivet mangeartede foreninger, frivillige organisationer samt kommunale institutioner.

Vi kender til udfordringerne i arbejdet med frivillige, og vi kender løsningerne. Når vi laver et kursus bruger vi altid tid på at skræddersy det til jer. Derudover sætter vi altid tid af på dagen til, at vores modeller og redskaber oversættes til jeres praksis. På den måde er du sikker på, at kursets indhold bliver omsat til køreklare planer. Når du vælger Ingerfair, er du sikker på en professionel samarbejdspartner, der ved, hvad det handler om.

Ingerfair kursus

Sådan går vi frem sammen med dig, når et specialdesignet kursus eller forløb tilrettelægges

Det kan være du allerede har lagt dig fast på, hvad dagens mål og indehold er, men er du endnu ikke afklaret, tilrettelægger vi selvfølgelig dagen eller forløbet sammen med dig. Vi har tilrettelagt mange dagskurser og kursusforløb, som du kan lade dig inspirere af som afsæt for jeres dag.

Når du ringer (4084 7481) eller kontakter os via mail eller formularen herunder, aftaler vi sammen, hvordan vi går frem herfra. Det kan være vi skal mødes og udvikle dagen(e) sammen, og finde den bedste konsulent til opgaven.

Navn (påkrævet)

Email (påkrævet)

Emne

Din besked

Referencer 

Herunder kan du læse hvad vi blandt andet har lavet inden for specialdesignede kurser og forløb i samarbejde med frivillige foreninger, organisationer eller kommunale institutioner:

Kursuspakke og frivilligprogram målrettet ansatte i naturparker, naturvejledere og kommunalt ansatte med frivillige i natur- og friluftsprojekter.

Ingerfair har sammen med Friluftsrådet udviklet en større kursuspakke af 7 forskellige kurser (20 dage i alt) om involvering af frivillige og samarbejde med det offentlige og erhvervslivet i naturparkerne.

Kurserne er opbygget efter aktionslæringsprincippet, således at deltagerne afprøver det lærte i egen praksis imellem kursusdagene. I forbindelse med dette har Ingerfair udviklet et sæt projektstyrings- og opfølgningsredskaber på aktivitetsniveau. De indsamlede erfaringer analyseres og præsenteres som et frivilligprogram til udgivelse hos Friluftsrådet primo 2017.

Forløbet er et eksempel på, hvordan Ingerfair kan sammensætte en kursusrække, som tager afsæt i målgruppens konkrete behov, men som samtidig løfter niveauet til mere og andet end det, som deltagerne selv har øje for – og som sikrer at det lærte kan tages direkte i brug i deres egen praksis.

Skræddersyet kursusforløb om frivilligkoordinering for 22 medarbejdere i Kirkens Korshærs lokale afdelinger.

I tæt dialog med Kirkens Korshærs hovedkontor har vi udviklet et skræddersyet kursusforløb over tre dage, med følgende dagstematikker:

 • Lær at bruge frivilligkoordinering som din faglighed, så du udvikler bæredygtige frivilligmiljøer
 • Bliv skarp på at skabe en rød tråd, når du rekrutterer og fastholder frivillige
 • Stå stærkere og brænd igennem som leder af frivillige

Kursusforløbet er et eksempel på, hvordan vi tilpasser interne kurser og forløb til den enkelte organisation.

ECTS-givende uddannelse for ansatte i Aarhus Kommune

Uddannelse for 30 ansatte i Magistrat for Sundhed- og Omsorg samt Sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune (2014-2015). Formålet med uddannelsen var at kompetenceudvikle centrale ansatte på mange niveauer i begge Magistrater, bl.a. Aarhus Kommunes 10 frivilligkoordinatorer. Uddannelsen er sammensat af valgmoduler under diplomlederuddannelsen og udløser 10 ECTS point. Vi har også lavet tilsvarende uddannelser i bl.a. København og Holbæk Kommune.

Halvt års ledelsesudvikling for 125 frivillige ledere hos Red Barnet Ungdom.

I tæt samarbejde med fagforeningen Lederne har vi udviklet et forløb med fokus på ledelsesudvikling for den enkelte leder hos Red Barnet Ungdom. Forløbet indeholder to kursusdage med opgaver for den frivillige leder mellem de to kursusdage.

Alle frivillige ledere har fået lavet en lederprofil og sammen med en leder-makker sat fokus på områder af deres ledelse, som de gerne vil udvikle. Derudover fik alle deltagere en introduktion til kapacitetsudvikling af lokalafdelingen, projektet eller gruppen, som de har ansvaret for.

Dette forløb er et eksempel på, hvordan vi håndterer et større antal deltagere, og løser opgaven i tæt samarbejde med flere aktører (i denne opgave Lederne og Red Barnet Ungdom).

Bestyrelsesuddannelse for aktive lokalbestyrelsesmedlemmer i 3B. 

Vi har udviklet en 1-årig uddannelse for beboerdemokrater i 3B, med fokus på at give deltagerne redskaber til at styrke det interne samarbejde og involvere flere beboere i arbejdet. I løbet af uddannelsen arbejder deltagerne blandt andet med:

 • Rekruttering af frivillige, selvkørende grupper og 
gode måder at inddrage på
 • Forankring af initiativer
 • Bestyrelsens rolle, interne kommunikation 
og samarbejde
 • Konflikthåndtering og rollen som leder af frivillige
 • Værktøjer til bedre at forstå dig selv og dem, du
samarbejder med.
 • Forløbet er opbygget efter principperne i aktionslæring, og derfor arbejder deltagerne sideløbende med et selvvalgt projekt i relation til undervisningen på de enkelte moduler.

Forløbet er et eksempel på, hvordan Ingerfair kan sammensætte et uddannelsesforløb, som tager afsæt i målgruppens konkrete behov, men som samtidig løfter niveauet til mere og andet end det, som deltagerne selv har øje for – og som sikrer at det lærte kan tages direkte i brug i deres egen praksis.

Sådan kan det gøres – eksempler på tidligere kurser, vi har afholdt: