Av Sylvia Jacobsen, seniorkonsulent i Ingerfair

Nå som vi går inn i sommermånedene med lange lyse dager vil mange slå av jobbtelefon og pc. Det blir skjønt vil jeg tro etter en langt kaldt vinter. Likevel er det ikke alle som gjør dette. Det vet jeg, da jeg selv har en veldig hektisk sommer i vente, med store og små arrangementer, hvor fokuset mitt er på de frivillige, og hvordan holde engasjementet deres oppe.

Alle som jobber med frivillighet til daglig har et felles mål om mer engasjement. Enten om det gjelder i den eksisterende gruppen eller blant nye frivillige fra lokalsamfunnet.

Derfor vil månedens inspirasjonsartikkel handle om: Hvordan gå fra et passivt til aktivt engasjement i din rekrutteringssituasjon.

For et par uker siden holdt jeg et foredrag for en stor politisk institusjon hvor ”ny giv hos lokallagene” var temaet for samlingen. Da hadde jeg fokus på et samfunn i endring og de seks typer frivillige og om hvordan lage den gode historien.

Gode historier er for meg nøkkelen til å skape et aktivt engasjement, så hvordan man kan lage gode historier er også noe jeg skal ha fokus på i dag.

Når det er samfunnet som er hovedgrunnen til at du involverer frivillige og det er frivillige i nærmiljøet som du har i fokus, så er det kanskje først og fremst et ønske om å skape et større engasjement i organisasjonen og i lokalsamfunnet.
Dette i stedet for rekruttering til konkrete oppgaver og aktiviteter. Ofte vil det økende engasjementet være sentrert omkring en konkret og aktuell problemstilling eller sak i eller rundt en organisasjon eller et lokalområde der felles styrke og gjennomslagskraft er det viktigste.

Jeg er inspirert av den måten politiske bevegelser vokser seg sterke og sprer seg gjennom den enkeltes engasjement. Teorien kommer opprinnelig fra Marshall Gantz Han jobber med en snowflake–modell som tar utgangspunktet i  å styrke lokale felleskap og bygge våre nabolag.
Snowflake–modellen ble brukt aktivt i Barack Obama sin kampanje som også førte til at han vant valget i 2008.

Den tidligere presidenten Barack Obamas ”yes we can”-kampanje er et godt eksempel på å skape et stort engasjement og mobilisering blant velgerne som ikke normalt ville bidratt. I det tilfelle ble ”yes we can” den felles fortellingen for både en enslig mor i fra New York, en suksessfull forretningsmann fra Denver og en gjeng med studenter i Los Angeles. Alle hadde mulighet til å gjøre dette til deres eget gjennom en opplevelse av ”å kunne”

Du skal drikke mye kaffe

Denne formen for rekruttering handler om å få engasjert så mange som mulig i en felles sak, men med utgangspunkt i deres behov i den saken.  Du skal i denne sammenheng ikke tenke på konkrete oppgaver som skal løses av de frivillige, men du skal se på hva de du møter og snakker med er opptatt av, og om dette kan være til hjelp i å oppnå organisasjonens formål.  Å understøtte en frivillighet der de som kommer inn døren skal ha frihet til å enten finne oppgaver selv, eller at du designer roller som passer til deres interesser og kompetanse er resurskrevende. Skal du få til dette, må du ha alle de ansatte og frivillige i organisasjonen med deg, og drikke en del kaffe gjennom prosessen.

Vi ønsker at de frivillige og ansatte skal bli representanter for organisasjonens sak, og at saken er noe man tar med seg i alle sammenhenger. Det å gi de frivillige mye frihet og muligheten til å selv styre sin frivillighetshverdag, kan skape et eierskap til saken, som vil gjøre akkurat dette.

Gjennom å personifisere saken som f.eks. Line Elvsåshagen gjør gjennom sitt personlige engasjement for å redde hvaler, fiskene og fuglene som dør av plast eller den politiske aktive som alltid forsvarer partiets politikk på sommerfesten på jobb eller julelunsjen sammen med venner, kan denne typen rekruttering være med på å motivere de frivillige til å sette seg selv i spill.
Dette er viktig ettersom det er ikke nok å bare bruke deg selv. Skal du lykkes, må du som i eksempelet med Line Elvsåshagen, ha med andre på laget.

Hva inviterer du til?

Før du setter i gang, må du starte med å overveie hvilke rammer du invitere inn i og hvem det er du vil mobilisere.  Du bør i forkant vite hva mulighetene for engasjementet er, og det skal være tilrettelagt slik at nye kan komme inn å engasjere seg i saken og aktivitetene på en enkel måte. Altså uten en masse langvarige og byråkratiske prosesser.

Rammene for å skape aktivt engasjement

Du skal før du setter i gang skal du blant annet stille deg selv disse fem spørsmålene i forhold til hva man kan gjøre i din organisasjon:

  1. Er det mulig å bli politisk aktiv i f.eks. styret og utvalg?
  2. Er det mulig å bli politisk aktiv utenom de valgte organene?
  3. Er det mulig å lage arrangementer?
  4. Er det mulig å lage kampanjearbeid?

Lag gjerne et skjema ut av disse punktene som du kan plotte inn for å få en strukturell oversikt.

Når du kjenner rammene så er du klar til å finne ut hvem du ønsker å mobilisere. Det er hvem som deler saken, eller brenner for det samme. Hvis dette ikke er klart for deg enda så kan du lage en målgruppeanalyse.

Når du har kartlagt mulighetene til å engasjere seg, og definert målgruppen kan du begynne å plante de fortellingene du vil skal vokse lokalt for å styrke saken.

Plant din grunnfortelling og la den få sitt eget liv

Når du har en overordnet ide om hva man kan gjøre, og hvem du vil ha med, er det på tide å gi din grunnfortelling liv, så den setter de frivillige i stand til selv å skape handling og engasjement igjennom deres forståelse av sakens viktighet. For å kunne jobbe med dette så skal du hjelpe de frivillige med å omsette organisasjonens grunnfortelling til deres egen personlige fortelling. Du må ha grunnfortellingen din på plass, sammen med den lokale og den personlige fortellingen.

Med å jobbe med disse fortellingene kan det som er viktig for den enkelte bli samlet til noe som fremmer den felles sak: som en flod hvor mange bekker små samles og gir felles styrke. Bare husk på hvilke resultatet Obamas kampanje oppnådde.

Lykke til i ditt arbeid.

Du kan lese mer om det å gå fra et passiv til et aktiv engasjement i vår nye bok ”Sådan rekruttere du frivillige” som jeg er en av hovedforfatterne på.
Eller så kan du bestille et kurs om rekruttering eller leie oss inn til å utvikle et ideverksted om rekruttering av frivillige.