Interview med Frederik C. Boll. Af Frivilligrådet, september 2011

 

”Der var intet fokus på redskaberne til at arbejde med frivillige, og vi kunne ikke finde nogen redskaber nogen steder. Til sidst blev vi enige om at forsøge at starte vores eget. Man kan jo altid prøve, ikke!?”, fortæller Frederik om beslutningen om at stifte egen virksomhed. Nana G. Alsted og Frederik C. Boll har stiftet Ingerfair, og beslutningen kom efter, at de flere gange på deres arbejdsplads havde talt om, at de syntes, de manglede redskaber til arbejdet med frivillige.

”Arbejdet med frivillige er en helt særlig disciplin. Det er en faglighed, ligesom arbejdet med HR er en faglighed. Det kræver, at man har blik for hvilke frivillige, man arbejder med. Forskellige frivillige skal ledes på forskellige måder, og de skal rekrutteres og fastholdes på forskellige måder alt efter om de er unge, ældre, med anden etnisk baggrund osv. Man skal have blik for, hvornår man skal bruge hvilke redskaber”, fortæller Frederik om udgangspunktet for Ingerfairs eksistens.

Frederik og Nana startede Ingerfair op i 2010, fordi de kunne få øje på mange muligheder for at opkvalificere organisationers arbejde med frivillige. ”Vi er en lille privat virksomhed med to ejere – Nana og jeg – og vi har medarbejdere i både København og Aarhus. Vi laver kurser og rådgivning samt dokumentation og viden på ikke-belyste områder, fx skal vi i gang med en undersøgelse af kulturens frivillige, og hvordan de forstår sig selv”, siger Frederik.

 

’I er ret unge, så hvad bygger I det hele på?’

Det spørgsmål møder folkene bag Ingerfair tit. Helt konkret har både Frederik og Nana hver 5-6 års erfaring i Mellemfolkeligt Samvirke – først som frivillige og derefter som ansatte. Frederik arbejdede som frivilligkoordinator og Nana arbejdede med undervisning. De er begge uddannede inden for sociologi. ”Vi bruger uddannelse til at skabe forandring i organisationerne, og vi er ret gode til at lave kurser, som rammer de enkelte organisationers behov. Vi tager udgangspunkt i organisationerne og arbejder videre med de udfordringer, de sidder med”, forklarer Frederik og fortsætter: ”Organisationerne gør det faktisk godt allerede. Men det, vi kan, er at gøre dem bevidste om deres muligheder, og dermed hjælper vi dem til at skabe endnu større resultater.”

Frederik tager også sin egen begejstring for frivilligt arbejde med sig, når han rådgiver organisationer og afholder kurser.” Jeg har gennem mit eget frivillige arbejde oplevet, at der er utrolig mange muligheder for at realisere sine egne ideer. Fx oplevede jeg som ret ung at søge og få penge fra Vestas til et projekt. Jeg oplevede en stor begejstring ved at kunne få ting som dette til at ske, og det vil jeg gerne give videre – både til frivillige og ansatte. Vi vil gerne give dem oplevelsen af, at de selv kan styre, hvor meget der kan lade sig gøre.”