Lidt over hver tredje ansatte frivilligkoordinator oplever at være i tvivl om deres nærmeste leders forventninger til dem.

Det viser en ny undersøgelse, vi i Ingerfair har foretaget om Frivilligkoordinatorens hverdag. En undersøgelse, vi har foretaget blandt ansatte frivilligkoordinatorer på tværs af sektorer i hele landet. I undersøgelsen angiver 36 procent, at de er i tvivl om deres nærmeste leders forventninger til deres arbejde. Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen ikke er et repræsentativt udsnit af alle ansatte frivilligkoordinatorer, men i kølvandet på flere undersøgelser fortaget af blandt andet Dansk Magisterforening og Altinget Civilsamfund, finder vi det væsentligt at tage problematikken op.

Altinget afdækkede i deres undersøgelse en massiv mangel på arbejdspladsvurderinger blandt almennyttige foreninger. Mens undersøgelsen, fra Dansk Magisterforening fortaget blandt deres medlemmer, der arbejder i civilsamfundet, peger på, at næsten hver tredje af de adspurgte oplever et dårligt psykisk miljø på arbejdspladsen. Her peger de på, at det netop et dårligt samarbejde med ledelsen, uklarhed om forventninger og uklarhed om opgaver, der har den mest negative indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø.

I vores undersøgelse, Frivilligkoordinatorens hverdag, finder vi, at kun omkring en tiendedel aldrig oplever at være i tvivl i forhold til deres nærmeste leders forventninger, mens som nævnt oplever en tredjedel at være tvivl om nærmeste leders forventninger til deres arbejde.

Undersøgelsen peger på, på trods af uklarheder om forventninger til arbejdet, at ansatte frivilligkoordinatorer i overvejende grad oplever forståelse af deres arbejde fra deres nærmeste leder. Her ser vi nemlig, at op mod to ud af tre oplever stor forståelse fra deres leder og kun under en tiendedel oplever en manglende forståelse fra deres nærmeste leder.

Det er dog væsentligt at reflektere over, hvilken form for forståelse det indebærer. I et interview med en ansat frivilligkoordinator beskriver vedkommende det således:

”Min chef er god til at bakke op, men vi har ikke nødvendigvis så meget faglig pingpong, fordi vedkommende sidder med noget helt andet.”

Vores egne erfaringer er, at i mange organisationer og foreninger sidder ansatte alene med ansvaret for frivillige og alene med deres faglighed inden for frivillighed. Det betyder, at der i nogle organisationer ikke er mulighed for hverken faglig forståelse eller sparring med ledelsen eller kollegaer. I en ny undersøgelse foretaget Krifa, Videnscenter for god arbejdslyst og Institut for lykkeforskning, peges der på syv faktorer, der påvirker danskernes arbejdslyst: Mening, mestring, ledelse, balance, medbestemmelse, resultater og kolleger. Ledelse har ifølge deres undersøgelse tredje størst indflydelse på danskernes arbejdslyst. Derudover har mestring anden størst indflydelse, hvilket indebærer, om de arbejdsopgaver man får givet, også passer til ens kompetencer.

Det er selvfølgelig slet ikke i alle organisationer, hvor vi ser disse problemer. Og på trods af nogle indikationer på dårlig ledelse, så finder vi i vores undersøgelse en stor arbejdsglæde blandt ansatte frivilligkoordinatorer. Hele 90 procent angiver, at det giver energi og arbejdsglæde at arbejde med frivillige, og tre ud af fire vil ofte eller til en hver tid anbefale deres job til en anden.

Alligevel vil vi i Ingerfair gerne tage debatten op og gå i dialog omkring, hvordan vi kan skabe løsninger og sikre et godt arbejdsmiljø i civilsamfundssektoren.