Bestyrelser der tager ansvar

Af Jens Kristian Jensen, fagligt aktiv i 3F og politisk aktiv i socialdemokratiet

Michael Wulffs drejebog om foreningsudvikling bryder konsekvent med traditionelle håndbøger i bestyrelsesarbejde ved at fokusere på, hvordan bestyrelsen kan arbejde for at nå strategiske mål, fremfor at oplyse om de formelle rammer, som bestyrelsesarbejde er underlagt.

Bogen retter sig især mod frivillige foreninger med tydeligt afgrænsede formål og få økonomiske ressourcer, som gør dem stærkt afhængige af de ressourcer, som frivillige kan stille til rådighed. Spørgsmålet for denne anmeldelse er imidlertid, om også fag- og partiforeninger vil kunne drage nytte af drejebogen, selvom de adskiller sig fra de typiske frivillige foreninger bl.a. ved at have flere og mere uklare formål.

Der er tale om en anden tilgang til bestyrelsesarbejde end de juridisk funderede bestyrelseshåndbøger der, som f.eks. Ole Malmquists ”Ansvar”, har til formål at forhindre bestyrelser i, at undgå at pådrage sig ansvar, der kan have økonomiske konsekvenser for bestyrelsens medlemmer. Michael Wulffs ærinde er et helt andet, nemlig at få bestyrelsen til at arbejde strategisk med et konstant fokus på at rekruttere frivillige og finde ressourcer til foreningens arbejde. Hvis man skal beskrive forskellen på denne og de klassiske håndbøger, kan man sige, at Wulffs håndbog sigter mod at få bestyrelser til at tage et ansvar og ikke blot beskrive det ansvar, bestyrelserne i forvejen har.

Bogen tager udgangspunkt i at beskrive klassiske udfordringer for foreningsbestyrelser og herefter beskrive den ”ideelle” forening. Det ”nye” her er, at der lægges vægt på strategi og planlægning, samt kræves en ”innovativ” og åben tilgang til idéer. Forudsat, at læserne (bestyrelsen) kan tilslutte sig disse grundpræmisser, åbner resten af bogen for en bunke inspiration til, hvordan man kan nærme sig idealet.

Der er tale om en ”drejebog” og det skal tages bogstaveligt. Skal bestyrelsen have det fulde udbytte af den, skal kapitlerne gennemgås i rækkefølge og tilknyttede opgaver løses. På den måde bygges der op; Først bestyrelsen, så strategien, derefter ressourcerne og endelig målet – den stærke forening.

For den bestyrelse, der forpligter sig til at følge drejebogen, er der meget at hente. Men mange bestyrelser vil sikkert opleve, at det er svært at skabe den nødvendige forpligtelse og fastholde den, indtil den sidste opgave er løst. Det er her bogens styrke, at mange frivillige foreninger vil kunne identificere sig med bogens eksempler og beskrivelser, men det er samtidig svagheden, hvis foreningen ikke passer til definitionen af en forening med få eller ingen ansatte, et klart formål og knappe ressourcer til at forfølge formålet.

Alle bestyrelser – uden undtagelse – har godt af, at definere roller, afdække ressourcer, formål og strategier, men for foreninger som parti- og fagforeninger, vil drejebogen næppe tjene som mere end inspiration til bestemte processer i bestyrelsen, fordi disse foreninger har et langt mindre behov for frivillige i ”kernen” af organisationen og ikke har ét klart, men ofte flere uklare, og nogle gange modstridende, formål. Men ”Strategi og frivilligt engagement” er et godt sted at blive inspireret og den rummer rigeligt potentiale til, at der kan udvikles en drejebog, som også andre typer af foreninger, kan finde det brugbart at arbejde efter.


Køb “Strategi og frivilligt engagement”

 

Strategi og frivilligt engagement

 

Strategi og frivilligt engagement giver bestyrelsen i en mellemstor, mindre eller nystartet forening konkrete redskaber til at arbejde mere målrettet og strategisk for at nå din organisations mål.

Med ’strategi’ som hovedemne for sin nye bog gør forfatteren Michael Wulff op med ideen om, at det at arbejde strategisk kun er relevant for de store organisationer eller virksomheder.

Spar 20% på dine bogkøb – bliv STAMNØRD.