Af Karin Thade Petersen, DGI Sønderjyllands landsdelsbestyrelse

”Hvorfor kan vi ikke bare fortsætte som vi plejer?” ”Det er svært at skaffe frivillige til vores aktiviteter og bestyrelse!” ”Vi kan ikke nå at bruge tid på en strategi!” ” Det er altid de samme der kommer til at bestemme”

Udsagn der kan være både relevante, føles rigtige og ofte er hørt eller i hvert fald tænkt i det frivillige foreningsliv. Hvis I gerne vil videre med jeres forening skal ovenstående udsagn ryddes af vejen og en rigtig vej er at bruge tiden på strategisk arbejde, også selvom ikke alt strategiarbejde giver umiddelbar gevinst. Den store gevinst ligger på den lange bane og ikke kun på den korte.

Som procesleder i foreningsudvikling og facilitator gennem mange år er det en fornøjelse at sidde med en bog, der kombinerer teori med masser af praktiske øvelser. Bogen er delt ind i fire kapitler, der logisk ligger efter hinanden, men også giver mulighed for at arbejde med et enkelt kapitel. Først arbejdes med ”den gode bestyrelse”, dernæst ”den rette strategi”, ”den ressourcestærke forening” og afsluttende med ”den stærke forening”.

  • I ”Den gode bestyrelse” tages fat i at få konkretiseret bestyrelsens opgaver og roller, samt få afdækket nuværende og eventuelt manglende kompetencer. Vigtige ting især med henblik på fremtidig rekruttering. Også ”Bestyrelsens rolle i foreningen” tages der fat på.
  • I forhold til ”Den rette strategi” kommer man omkring alt fra vision/mission/værdier til strategiske mål og hvordan de kan udmøntes i en handlingsplan, der danner basis for den langsigtede planlægning. Et vigtigt område der i det daglige arbejde let kan drukne i ”bare” at få driften til at fungere, men uden strategi er der stor risiko for at foreningen langsomt vil sygne hen, mens samfundet farter forbi udenfor.
  • ”Den ressourcestærke forening” omhandler ikke bare forslag og øvelser der kan understøtte det at skaffe frivillige til de opgaver man har og vil kaste sig over i fremtiden, men også – og ikke mindst – hvordan man vil fastholde dem. Derudover er der også viden om og arbejde med fundraising – altså de ressourcer af alle slags, der også er brug for, for at kunne drive en forening.
  • De tre første kapitler opsummeres i ”Den stærke forening”, hvor frugten af det forudgående arbejde kan nydes. Når foreningen er styrket med en strategi vil der helt automatisk blive mere plads til ”det sjove”, som man jo kan betegne den egentlige grund til man meldte sig til bestyrelsesarbejdet. Herunder også uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne, som kan give endnu et perspektiv på det frivillige arbejde og ofte også bæres med ind i den civile karriere.

Bogen tager bestyrelsen i hånden, gennem de trin der skal til, for at arbejde strategisk med udvikling af foreningen. Fra starten understreges det at bogen kan læses i ”bidder” og at man som bestyrelse kan arbejde med de ting, der er relevante for udviklingen. Der er mulighed for at plukke i øvelserne ud fra, hvad man tidligere har arbejdet med og derfor måske er i gang med. Det er en dejlig dynamisk tilgang til arbejdet og giver mulighed for overskuelige forløb for alle.

De rigtig mange øvelser er grundigt beskrevet, også med foreslået tidsforbrug. Vil man nå dem alle, kan det være fornuftigt at investere i et døgnseminar, hvor man dels kan nå et godt stykke ad vejen og dels får plejet det sociale liv i bestyrelsen. Er man en lille bestyrelse, kan man med fordel invitere interessenter med på dele af processen.

Det kan være en udfordring ved øvelserne, at der helst skal en facilitator på, for at få det fulde udbytte af øvelserne. Denne facilitator skal – ud fra min erfaring – helst ikke være en del af gruppen, der arbejder med de enkelte øvelser. Det kan løses ved f.eks. at spørge det lokale frivilligcenter, om de kan stille en facilitator til rådighed. Er man en underafdeling af eller medlem i en landsorganisation, vil der ofte der være hjælp at hente til faciliteringen. Hvis man i foreningen selv har kompetencerne til at facilitere, kunne man bytte med en anden forening i lokalområdet.

Alt i alt en meget relevant bog, med helt konkrete ting at tage fat i, som jeg varmt kan anbefale at læse og ikke mindst tage i brug. Bogen er relevant ikke kun for foreningsledere men også for frivilligkonsulenter og foreningsudviklere.

 


Køb “Strategi og frivilligt engagement”

 

Strategi og frivilligt engagement

 

Strategi og frivilligt engagement giver bestyrelsen i en mellemstor, mindre eller nystartet forening konkrete redskaber til at arbejde mere målrettet og strategisk for at nå din organisations mål.

Med ’strategi’ som hovedemne for sin nye bog gør forfatteren Michael Wulff op med ideen om, at det at arbejde strategisk kun er relevant for de store organisationer eller virksomheder.

KØB BOGEN HER

Spar 20% på dine bogkøb – bliv STAMNØRD.