af Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair, Kronik bragt i Avisen ‘Kommunen’ den 27. marts 2012 Integrationen af frivillige i den offentlige opgaveløsning…