af Frederik C. Boll, Direktør Ingerfair

Curriculum Vitae Motif, eller på dansk ’CV motivet’, handler om at udvikle frivilligorganisationers dyrkelse af CV motivet blandt unge frivillige. Frivilligorganisationer bør dyrke engagementet hos de frivillige og ikke de funktionelle færdigheder. Det er, hvad førstnævnte virksomheder leder efter!

 

En tilfældig browsen rundt tirsdag aften

Folkekirkens Nødhjælp, Foreningsguiderne og Projekt Frivillig har det tilfældes, at de frivillige har muligheden for at skrive noget på CV’et på baggrund af deres frivillige arbejde. Listen af organisationer kunne sikkert være meget længere. Prøv selv at tjekke forskellige organisationers hjemmesider ud.

Det er ikke mærkeligt, at netop ’CV-udvikling’ er i fokus. DUF offentliggjorde i 2006 en undersøgelse af virksomheders syn på frivilligt arbejde. Der er stort set enighed om, at frivilligt arbejde er noget, der kan bruges i arbejdslivet.

Samtidig ved vi også fra ungdomsforskning, at især unge gerne vil udvikle en kompetenceprofil gennem det frivillige arbejde (Nielsen 2005).

 

CV-ryttere og korttidsengagement

Jeg synes, forfatterne til bogen ’Ledelse af frivillige – en håndbog’ ser helt rigtigt, når de vælger at kommentere udfordringerne ved at benytte CV-udvikling som motivationsfaktor over for frivillige. Det skaber korttidsengagement for de frivillige, hvis organisationen eksempelvis ikke formår at skabe et inkluderende og forpligtigende fællesskab. Et sådant fællesskab kan fastholde motivationen, når den frivillige har opnået de kompetencer, vedkommende var motiveret for at tilegne sig (Skårhøj & Kappelgaard 2011: 47).

Man kan gå to veje. Enten handler det om at skabe et forpligtigende og inkluderende fællesskab, som kan motivere frivillige, efter de har tilegnet sig de ønskede kompetencer. En anden vej er at omtænke, hvordan CV-udvikling anvendes som motivationsfaktor. Begge veje er interessante.

Jeg vil fokusere på den sidste vej. Den første vej kan blive udforsket i et andet blogindlæg.

 

Brug virksomheder – stop gætteriet

Okay, jeg kan tilegne mig kompetencer gennem frivilligt arbejde. Jeg kan udvikle mine lederkompetencer, projektkoordineringskompetencer eller mine kommunikationskompetencer.

Men helt ærligt: Hvad er disse kompetencer værd? Er det ikke bare tomme ord?

Ledelse, projektkoordinering og kommunikation betyder ikke det samme i forskellige organisationer. Sat på spidsen: Det er ikke svært at forestille sig, at eksempelvis god ledelse i den ene organisation handler om at skabe resultater for organisationens formål, mens god ledelse i en anden organisation handler om at sikre et godt samarbejde mellem de frivillige i gruppen. Min pointe er blot, at fordi en frivillig har ledelseskompetencer er det ikke nødvendigvis 1:1 med de ledelseskompetencer, en given virksomhed søger (se eksempelvis Gold 2007: 246). De frivillige kan blive skuffede.

Hvis man skal tage Curriculum Vitae Motif alvorligt og rent faktisk tilbyde frivillige substantielt kompetencegivende og udviklende arbejde, som virksomheder kan bruge, synes jeg, man skal spørge virksomhederne selv. Hvilke kompetencer vægter virksomheder hos ansøgere til deres stillinger? Hvilke kompetencer mener virksomhederne, det givne frivillige arbejde giver de unge?

 

Det er ’IBM-godkendt’!

Jeg synes, det er interessant at afsøge mulighederne for, at frivilligorganisationer samarbejder med virksomheder omkring frivilligjob designs. Hvordan skal opgaven skæres for, at den giver de kompetencer, der er værdifulde for den aktuelle virksomhed. Hvordan skal en opgave skæres for, at eksempelvis IBM godkender den som lederkompetencegivende?

I en nær fremtid forestiller jeg mig, at flere og flere frivilligorganisationer har logoer på deres hjemmeside for de virksomheder, der godkender det frivillige arbejde som kvalificerende til en lønnet stilling. Men er det alene kompentencer, virksomheder søger?

 

CV 2.0. Engagement tæller mere end konkrete kompetencer

Curriculum Vitae Motif – sæt ord på det frivillige engagement og ikke kompetencer, er overskriften på dette indlæg. Jeg tror, at det frivillige arbejde mere afspejler menneskets engagement for en sag over tid, end det nødvendigvis er kompetencegivende i forhold til at blive en god leder.

Til et oplæg om Human Ressource Management praksis i Mærsk blev jeg klar over, at virksomheder søger engagementet over for deres mål og værdier mere end de konkrete kompetencer, arbejdet kræver. Hire for attitude – train for skills. Det er ikke første gang, jeg skriver dette. Det er den vej, virksomhederne går. Og jeg mener, at det er den vej, Curriculum Vitae Motif bør gå!

Hvis man som frivilligorganisation vil motivere til frivilligt arbejde ved hjælp af CV-motiver, bør det være engagementet over tid, der tæller. Ikke funktionelle færdigheder. Det bør være engagementet gennem lang tid for en sag, som gør den frivillige kompetent – ikke funktionelle færdigheder der kan tilegnes på 6 måneder.

Jeg tror, engagement og ikke specifikke kompetencer er det, virksomheder tillægger værdi i de frivilliges arbejde.