af Julia B. Hunt, Konsulent i Ingerfair, 2012 

Det skal være sjovt, at være frivillig! Det er mantraet i mange organisationer. Men dykker man ned i, hvad organisationerne faktisk gør for at skabe bæredygtige relationer mellem frivillige, så er det ikke noget, der selvstændigt er på dagsordenen særligt mange steder.

Fokus er på den frivilliges møde med ’brugeren’ eller på ledelse af frivillige. Begge dele er relevante, men overser det vigtige faktum, at det er i den gode relation, at engagement, motivation og kreativitet styrkes og skaber dedikerede og loyale frivillige. Hvis man formår at skabe relationer, hvor de frivillige føler sig gensidigt forpligtigede over for hinanden, samtidig med at de brænder for sagen – så rykker det!

 

Det sociale arbejdsmiljø er vigtigt

Frivillige er ikke ligesom lønnede medarbejdere, og de er heller ikke bare ’ikke lønnede’. Der er noget ganske andet på spil i frivilliggrupper end i andre arbejdsfællesskaber. Frivillige gør det, fordi de brænder for en sag – de har hjertet og hele deres person med i arbejdet, og det gør samarbejder mere følsomme.

Det er vigtigt at arbejde med det sociale arbejdsmiljø og eksempelvis anerkendelse, udvikling og samarbejde. Dels fordi styrken af det sociale samvær og følelsen af anerkendelse af at man gør en forskel, er hele hjørnestenen for en succesfuld frivillig organisation, men også fordi man som frivillig ikke har noget incitament til at blive, hvis man ikke trives.

Frivillighedskulturen er i høj grad baseret på medmenneskelighed og rummelighed, og jeg tvivler ikke på, at den anerkendende kultur stortrives i de fleste organisationer. Men hvis man virkelig vil gøre en forskel for sine frivillige, så de kan gøre en forskel for nogle andre, så mener jeg, at man skal sætte det sociale arbejdsmiljø på dagsordenen. Dette kan gøres både overordnet, i strategier og visioner, men også mere praksisnært i form af møder med fokus på udvikling af samarbejder, trivsel, kultur og forventninger.

Samarbejdet og de sociale relationer må ikke tages for givet – det skal arbejdes aktivt med, til gavn for de frivillige og organisationerne. En af måderne man kan sætte det sociale arbejdsmiljø på dagsordenen er ved at bringe samarbejdsrelationerne i fokus igennem coaching målrettet frivillige organisationer.

 

Lav organisationens persona

Nogle af de metoder, man kan bruge, handler om, at få italesat de usagte normer i organisationen – de implicitte forventninger man har til hinanden og nye frivillige. Dette kan ganske enkelt gøres ved at tale om det, men der skal selvfølgelig være et mål med det, som er klar for alle.

En mulighed er at få alle frivillige til at lave en personkarakteristik af organisationen. Hvis organisationen var en person, hvordan var den så? Mand/kvinde? Alder? Udseende? Politisk overbevisning? Simpelthen skabe sin organisations persona – det kan give rum til meget interessant debat og få noget af det usagte frem i lyset.

 

Kompetenceboden

Mange organisationer består af frivillige i forskellige aldersgrupper og med forskellige baggrunde, præferencer og kompetencer. Det kan styrke sammenholdet i gruppen såvel som udviklingsmulighederne at få alles styrker og svagheder frem i lyset. Særligt med nye, og måske yngre frivillige, kan dette være godt for at få dem på banen og gøre, at også deres viden og kompetencer er værdsat.

Her er ’kompetenceboden’, som findes her på siden, et muligt værktøj. Der er mange måder, man kan bringe samarbejder og relationer i fokus, og det vigtige er, at man i organisationerne anerkender de frivillige nok til at sætte deres sociale arbejdsmiljø på dagsordenen!