Af Julia Bjerre Hunt, chefkonsulent i Ingerfair

Når jeg underviser om ledelse af frivillige, handler det meget ofte om, at du skal være autentisk i din ledelse, og at du skal opbygge et følgeskab.

Det centrale er, at det kun kan lade sig gøre, når du både kender dig selv og dine frivillige. Du skal være bevidst om dine egne styrker og svagheder, men du skal også have fokus på de frivillige 1:1, interessere dig for dem og bygge din ledelse på den enkeltes motiver og motivation.

Der er altså tale om den fine pointe, at du skal bygge din ledelse på dine frivilliges behov og ønsker – ikke dine egne.

Det vil jeg sådan set stå fast på, men bagved alt det er der også en antagelse om, at du i ledelsessituationen er klar over, hvor du gerne vil flytte de frivillige hen, hvad jeres mål er, og hvordan du bedst sætter de frivillige i spil for at nå det mål. Altså den strategiske forståelse af ledelsesrollen.

Du skal som leder både sikre, at de frivillige oplever mening i med deres indsats og bliver tilgodeset i deres ønsker om fællesskab. Men du skal selvfølgelig også sikre, at de frivilliges indsats bidrager til et større mål, og at det større mål er i højsædet.

 

Ledelse handler om mennesker

Når jeg er ude i frivilliginvolverende organisationer, ser jeg ofte en sammenblanding af

  1. Projektledelse
  2. frivilligledelse
  3. simpel opfyldelse af krav

Jeg vil gerne slå fast, at for at være i stand til at arbejde strategisk med ledelse af frivillige er du nødt til at skille de ting ad.

Du skal som leder være i stand til at bedrive ledelse, som har med de frivillige at gøre, som du sætter dig selv i spil for at flytte hen imod et fælles mål. At være en god til at estimere budgetter, planlægge vagter eller sikre finansiering har ikke noget med ledelse at gøre.

Du skal være menneskeleder, når det handler om, hvordan I bedst i fællesskab opnår de ønskede eller opstillede mål – og du skal planlægge din ledelse efter de mennesker, du leder, og de mål, I skal opnå.

 

Et eksempel: to forskellige ledelsesopgaver i samme organisation

Hvis vi tager to ledere for to forskellige projekter på den samme festival, vil deres ledelsesopgave være forskellige. Der er tale om en type ledelsesopgave, hvis du har ansvaret for at en frivilliggruppe skal stille 4 km hegn op på to dage. Det er en konkret opgave, der skal udføres inden et bestemt tidspunkt, og det påvirker ledelsesopgaven.

Det er en helt anden type ledelsesopgave du står med, hvis du på selvsamme festival har til opgave at skabe en fælles kultur om bæredygtighed og genanvendelse på tværs af forskellige gruppers funktioner og arbejdsopgaver.

Graden af instruktion og styring er nok ret forskellig, ligesom behovet for at forstå værdierne og behovene hos de involverede frivillige måske også varierer. Altså kan du ikke bare køre en velkendt og afprøvet ledelsespraksis, uafhængigt af hvem dine frivillige er, og hvilket mål I skal opnå sammen.

Du skal som leder sætte dig ind i målet, analysere hvordan I bedst når det med de ressourcer, I har, og så skal du sætte dig selv i spil over for de frivillige for at skabe fælles gejst om at komme derhen. Hver gang.

Det er ledelse af frivillige, og det er ikke one size fits all.