E-bøger og rapporter til fri download

Sådan skriver du frivilligstrategier og frivilligpolitikker der virker.

Bogen er en praktisk håndbog til lokale frivillige foreninger og kommunale institutioner, der vil skrive frivilligstrategier og frivilligpolitikker, som redskaber til at skabe bæredygtige frivilligmiljøer.

Klik og hent e-bogen

Samskabelse eller samarbejdeSAMSKABELSE ELLER SAMARBEJDE? Forskelle, fordele og fremgangsmåder.

Samskabelse er et begreb, der dækker over den type samarbejde, som særlig kommuner og frivillige organisationer forsøger at etablere sammen. Samskabelse er en måde at samarbejde på, som kræver fælles vilje til at finde nye løsninger på kendte problemstillinger.

Klik og hent e-bogen.

Metodehåndbog til organisering af nye frivillige på lokalt og lands-plan

I 2018 gik vi, som konsulent, sammen med UlykkesPatientForeningen i gang med at undersøge, hvordan UlykkesPatientForeningen kunne hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillig i foreningen, hvilket det er kommet denne metodehåndbog ud af.

Hent metodehåndbogen og bliv inspireret til hvordan du og din organisation kan organisere nye frivillige på lokalt og lands-plan.

Klik og hent metodehåndbogen

 

 

En kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø i frivillige organisationer på tværs af sektorer

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen. Derfor er det vigtigt at have fokus på det sunde psykosociale arbejdsmiljø.

 

Klik og hent rapporten

 

 

Inspirationskatalog til Hvordan du kan skabe systematik i arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø

Bliv mere sikker på, at du gør det rigtige i arbejdet med det sunde psykosociale arbejdsmiljø i din organisation.
Læs kataloget og bliv inspireret til at selv at skabe systematik i arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø.

 

Klik og hent Inspirationskataloget

 

 

Frivillige i naturen

Denne e-bog giver redskaber og værktøjer, der kan hjælpe stat og kommuner med at etablere gode samarbejdsrelationer med frivillige i naturen. Frivillighed på naturområdet er nemlig kendetegnet ved nogle helt særlige forhold, som e-bogen uddyber, så du får bedre forudsætninger for at arbejde med målgruppen.

Bogen er målrettet dig, der sidder på kommunale og statslige forvaltningsområder, der har et naturligt interessesammenfald med den potentielle frivillige i naturen.

Håndbogen bygger blandt andet på en kursusrække for medarbejdere i kommuner og naturparker, samt erfaringer fra projekter i naturområder, hvor brugerne er involverede og driver udviklingen. Den er skrevet på baggrund af interviews med praktikere, og dens anbefalinger tager derfor udgangspunkt i den måde, hverdagen udspiller sig for dem, der arbejder med frivillighed på naturområdet.

Hvis du ønsker en fysisk udgave af bogen, så send en mail til stine@ingerfair.dk. Bogen er gratis, du betaler kun for forsendelsen.

Vigør - fortællinger fra den grønne frontlinieVIGØR – Fortællinger fra den grønne frontlinje

Dan grønne fællesskaber der kan og vil arbejde for en grønnere fremtid. Det er kernen i denne bog. Bogen handler om mennesker der går sammen om at gøre noget for at skabe en grønnere morgendag – sammen med andre der har samme drøm. De gør det på mangfoldige måder: Nogen bor og udfolder deres liv sammen, nogen mødes 1-2 gange om ugen mens andre har deres primære virke i det digitale univers. Fælles for dem er det at de gør – ViGør – og håber at inspirere andre til det samme!

Hent e-bog

Køb en fysisk udgave af bogen

 

 

Unge og klimafrivillige

Ny undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.

Undersøgelsen bidrager med viden om deltagelse og frivillighed i klimabevægelserne i Danmark. Klimabevægelsen har haft stor succes med at engagere og mobilisere en stor gruppe mennesker, hvor særligt mange unge er engageret i den grønne dagsorden.

Det er vores forhåbning, at indsigter i den måde, klimabevægelser kommunikerer på, kan skabe værdi for foreninger og organisationer, der ønsker at tiltrække frivillige i grønne og klimarettede aktiviteter.

Klik og hent rapporten

Sådan skaber du det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

Vi er interesseret i de dynamikker, der finder sted, når frivillige og ansatte arbejder sammen, og hvilke faktorer der kan være med til at styrke det gode samarbejde mellem ansatte og frivillige endnu mere.

På baggrund af det lavede vi i efteråret 2021 en undersøgelse af, hvordan det gode samarbejde skabes mellem frivillige og ansatte.

Klik og hent rapporten