Af Troels Broberg Carlander, konsulent ­i Ingerfair

I de sidste artikler skrev Julia B. Hunt og Marie B. Holdt om, hvordan en analyse af jeres aktiviteters betydning for sagen eller målgruppen er vigtig for at kunne sikre, at den indsats de frivillige bruger tid på, rent faktisk ændrer verden til det bedre. De skrev ligeledes om, hvordan frivilligheden ikke er et mål i sig selv.[1]

I dag skal vi se på, hvordan denne bevidsthed kan bruges til at sikre, at I får fat i de rigtige frivillige i jeres rekruttering. Når jeg taler med organisationer om frivillighed, spørger jeg ofte, hvad deres største udfordring er, og her tegner sig et mønster.

Rigtig mange svarer noget i retning af: ”Rekruttering af frivillige – vi bruger alt for meget tid på det.”

Min oplevelse er dog, at det ikke altid er selve rekrutteringen, der er selve problemet. Det er dog ofte det sted, hvor symptomerne på andre problemer viser sig. Hvis man ikke har de rigtige aktiviteter, kan selv den bedste rekrutteringsindsats sjældent afhjælpe, at man ikke løser sin kerneopgave. Derfor har denne artikel om effektiv rekruttering af frivillige ikke fokus på selve det at rekruttere, men i stedet på det foregående analysearbejde, der skal til før selve rekrutteringsindsatsen kan finde sted.

 

Gør jeres forarbejde, inden I rekrutterer

Det første skridt er, at I finder ud af, hvilke aktiviteter der har størst betydning for sagen eller målgruppen.

Det er det, I skal finde frivillige til.

Men det er ikke nok. I skal vide endnu mere før, I kan gå i gang med en egentlig målrettet rekruttering af frivillige. Frivillige er nemlig ikke bare frivillige – hvor skønt det ellers ville være. Der er forskellige roller, de skal udfylde, de er forskellige typer mennesker med forskellig interesse for at deltage, og så har de forskellige motiver for at engagere sig i frivilligt arbejde.

 

Rollefordeling

Selv om I nu har fundet frem til den helt rigtige aktivitet, kan det sagtens være, at denne aktivitet kræver flere frivillige, der er engageret på forskellige niveauer. Måske er det i bestyrelsen eller andre steder i kernen af jeres arbejde, at I mangler de helt rigtige frivillige? Måske er det som aktivitetsleder eller tovholder for en ny eller eksisterende aktivitet, eller måske er det i den konkrete opgaveløsning. Her er du nødt til at være helt skarp på, hvor mange I har brug for af hver rolle. Så ved I, hvad I leder efter, og det gør alt andet lige rekrutteringen lettere.

 

Forskellige typer af frivillige

Ud over de roller, nye frivillige skal udfylde, skal I også være bevidste om, at der findes forskellige typer af frivillige. Her er I tvunget til at finde ud af, hvilken type der ville være bedst til at løse den konkrete opgave. Hvis det er en frivillig, der skal være koordinator for en indsats med en masse ansvar for økonomi og drift, er det måske mest oplagt, at lede efter en såkaldt konventionel frivillig, mens det er mere oplagt at lede efter en entreprenant eller kreativ frivillig, hvis det er udvikling af en masse nye tanker I har behov for.

 

Undersøg motiverne

Nu ved, hvilke roller des skal udfyldes, og hvilke typer, der ville passe til at løse opgaverne. I mangler dog stadig at se på i hvert fald én ting, før selve rekrutteringsindsatsen kan begynde. Nemlig motiverne. Altså dem, potentielle frivillige i jeres målgruppe generelt har for at engagere sig. Og her skal I til at analysere virkeligheden igen. Du kan spørge de frivillige, I allerede har, hvad deres motiver for at engagere sig er. Du kan gå helt ud og spørge hos potentielle målgrupper. Men det er ikke  kun vigtigt at vide, hvilke motiver folk har, men i lige så høj grad hvilke motiver de kan få opfyldt i den givne aktivitet. Hvis I ved, at jeres frivillige generelt er meget motiverede af at have indflydelse på organisationen, men den konkret opgave reelt ingen indflydelse giver, skal I ikke love det, selv om det kunne hjælpe i rekrutteringen af frivillige. Det kommer tilbage og bider jer i halen, når I skal forholde jer til fastholdelse.

 

Så er I (næsten) klar

Når I har gennemgået alle de ovenstående analysetrin, er i ved at være fremme ved startlinjen. I har nu styr på, hvilke aktiviteter, der er behov for. I ved, hvilke roller og typer der skal sættes sammen for at skabe de bedst mulige aktiviteter, og I har samtidig undersøgt, hvilke motiver folk har for at deltage, og hvordan den konkrete aktivitet kan opfylde disse.

Så kan I gå i gang med selve rekrutteringen af frivillige. Og nu bliver det først rigtig sjovt. I skal nemlig i gang med målgruppeanalyser og rekrutteringsmaterialer.

Okay, tænker du måske. Det er jo meget fint med alt dette forarbejde. Men hvad nu med alle de frivillige, der kommer af sig selv – hvordan sikrer vi os, at det er de rigtige? Det kan du læse om i næste artikel.

 

 

[1] Der er dog enkelte typer af frivillighed, hvor det faktisk kan siges at være målet i sig selv. Hvis de frivillige selv er brugere og aktiviteten findes for at give dem mulighed for at være frivillige eller i kirker, hvor selve delagtigheden og ideen om deltagelse er det der skaber kirken.