Ekspertiser

Vi styrker dig i dit arbejde med frivilligheden

Gennem de sidste 12 år har vi være med til at sætte den fagprofessionelle, systematiske og strategiske tilgang til involvering af frivillige på dagsordenen. Vi styrker foreninger og organisationer i at skabe frivilligmiljøer, som gør en forskel for de mennesker eller den sag, de er sat i verden for.

Vores ydelser falder inden for tre områder:
Vi kompetenceudvikler ansatte og frivillige inden for en bred vifte af områder og redskaber.
Vi rådgiver små og store projekter og strategiforløb for en bred vifte af sektorer.
Vi evaluerer og undersøger frivilligindsatser, metodeudvikling og trivsel blandt andre.

I højre side kan du læse mere om de redskaber og ekspertiser, vi trækker på i vores opgaveløsning, og du kan finde eksempler på vores arbejde i de forskellige sektorer i det danske civilsamfund.