Ekspertiser

Rekruttering af frivillige

 

Rekruttering af frivillige er det vigtigste led for en organisation, når den skal opbygge, udvikle eller fastholde sin kapacitet til at kunne eksistere og levere aktiviteter til gavn for dens mærkesag eller målgruppe.

Når man rekrutterer frivillige, handler det om at skabe balance mellem, hvad der giver mening for de frivillige, og hvad der giver mening for organisationen. Det handler altså både om at finde de rette frivillige og at designe de rette opgaver eller rammer for dem. Og så handler det selvfølgelig om at kommunikere på den rigtige måde til målgruppen, så de får lyst til at engagere sig.

Rekruttering og fastholdelse af frivillige hænger tæt sammen. Det nytter jo ikke noget at rekruttere ti nye frivillige, hvis de alle sammen forsvinder igen, fordi der ikke er styr på velkomsten og introduktionen i organisationen.

Rekruttering af frivillige

 

Generationsskifte i foreningen

Et vigtigt element i rekrutterringsprocessen er at have for øje, hvilke frivillige man ønsker at tiltrække til organisationen. Frivilligheden er under forandring og i dag er det ikke alle, som føler sig kaldet til f.eks. bestyrelsesarbejdet i foreningen. Det skyldes ikke, at færre danskere vil være frivillige. De vil bare gerne engageres på andre måder, og derfor kræver det en vis omhu, når et generationsskifte i foreningen skal planlægges, hvilket man skal overveje inden man begynder at engagere nye frivillige.

Samarbejdet med Ingerfair har givet os i Kirkens Korshær en række gode og meget praksisnære redskaber til, hvordan vi kan rekruttere frivillige med nye og mere målrettede metode. Samtidig har vi fået redskaber til at overveje, hvorfor vi vil have flere frivillige, og hvordan vi vil fastholde dem.

– Michael Wulff, Kirkens Korshær

 

Sådan understøtter vi arbejdet med rekruttering af frivillige

Når vi bistår organisationer med rekruttering af frivillige, hjælper vi med at finde balancen mellem de behov, organisationen har, og den måde, nye frivillige gerne vil engagere sig på. På den måde designer vi relevante frivilligroller, og afstemmer dem med de relevante målgruppers ønsker og muligheder. Det gør vi som udviklingsforløb og på kurser om rekruttering af frivillige. Derudover foretager vi også undersøgelser for organistioner, som ønsker at få en særlig indsigt i deres specifikke frivilligmålgruppe.

Eksempler

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med rekruttering af frivillige sammen med andre af vores kunder. 

Ny rekrutteringsstrategi til Cafe Cadeau

Cafe Cadeau er drevet i samarbejde mellem Frederiksberg Integrationsforening (FIF) og Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Cafe Cadeau hev fat i Ingerfair, fordi de ønskede sparring på rekruttering af nye frivillige til den frivilligdrevne cafe, for dem kunne de godt bruge nogle flere af.

I løbet af seks måneder mødtes koordinatoren fra KIT og Marie, chefkonsulent i Ingerfair, for at analysere den nuværende situation og planlægge en ny rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. Det tætte sparringsforløb hjalp Cafe Cadeau med at fokusere på rekrutteringen, og gå strategisk til værks for at rekruttere de 36 frivillige, cafeen manglede for at køre optimalt.

I løbet af de 6 måneder blev situationen vendt og med rekruttering af nye frivillige mangler der blot et par frivillige, før der er fuld belægning på alle vagter. Samtidig blev fastholdelsesstrategien iværksat for at sikre, at de frivillige engagerer sig bedst muligt i cafeens daglige drift, og bliver en del af det voksende team.

Redning af et kæntret projekt

Gennem sparring med WeShelters Rikke Prip Estrup, projektleder på Netværksven, hjalp Marie med at analysere, hvorfor projektet ikke havde rekrutteret det ønskede antal frivillige, og planlagde en ny strategi for rekruttering og fastholdelse af frivillige.

I løbet af det år sparringen fandt sted, blev flere frivillige rekrutteret, samtidig med at der blev afsøgt muligheder for samarbejder med virksomheder og andre organisationer.

Få unge med i afdelingsbestyrelserne

Boligkontoret Danmark har gennem en længere årrække oplevet en ringe tilslutning til beboerdemokratiet i deres lokale afdelingsbestyrelser. Ingerfair faciliterede derfor en særligt udviklet proces for alle involverede afdelingsbestyrelser.

Dette har ført til, at de har skabt en højere grad af professionalisering af deres interne organisering, således at der er åbnet flere og nye muligheder for involvering i øjenhøjde med de lokale unges ønsker og behov. Alle afdelinger, som har indgået i projektet, har minimum to unge (under 30 år) involveret i bestyrelsesarbejdet.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb, undersøgelser eller noget helt femte? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med rekruttering af frivillige.