Ekspertiser

Facilitering af konferencer

 

Vi går alle sammen til masser af konferencer. I Ingerfair hjælper vi med facilitering af konferencer, som bringer folk sammen og skaber bro mellem ny viden og praksis. Når vi faciliterer konferencer for vores kunder, er konferencedeltagerne meget ofte mindst lige så vidende som de udvalgte oplægsholdere. Derfor ønsker vi at sætte alle i spil, og vi har opstillet en række principper for gode konferencer, som vi følger, når vi udvikler og faciliterer konferencer for vores kunder:

  1. Det er ikke antallet af ’keynote speakere’, som gør, at vi tilmelder os. Det er synliggørelsen af mulighederne for at bringe vores egen viden i spil og møde de andre konferencedeltagere
  2. En konference er en læringsproces. Det er ikke en forelæsningsrække. Skab derfor rum for refleksion og diskussion om implementering af ny viden
  3. Man kan kun holde koncentrationen i 15-20 minutter ad gangen – derfor skal alle oplæg være korte og præcise. Og så skal man huske på, at det er jo netop i kaffepausen, man beder sine ’keynote speakere’ være tilgængelige og have en bunke visitkort med
  4. Politikere har sjældent noget at bidrage med som ’keynote speakere’, men de er et meget konstruktivt bidrag i korte, løsningsorienterede workshops i løbet af konferencen
  5. Man kommer på konferencer både for at lære noget og for at bygge netværk. Men netværk bygger ikke sig selv i kaffepausen. Derfor skal konferencedeltagerne ’tvinges’ til at hilse på andre undervejs
  6. Hold tidsplanen, eller lad være med at fortælle os alle deltider – hellere bare hvornår der er frokost, og hvornår vi er færdige. Deltagerne bliver frustrerede over, at I går over tid
  7. Vi husker maden bedre end indholdet. Uanset hvor god konferencen er, så er det maden, vi starter med at fortælle om, når vi kommer hjem.

Eksempler på facilitering af konferencer

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har faciliteret konferencer for andre af vores kunder. 

To gange konferencefacilitering

Formålet med de to konferencer, som var ud- og afviklet for Naturstyrelsen, var at få strategier og visioner fra skrivebordet ud at leve i naturvejledernes praktiske arbejde samt deres kommunale samarbejdspartnere. Den første konference samlede 130 personer om, hvordan frivilligheden bliver en del af naturvejledernes faglighed. Den anden konference havde som formål at implementere den første nationale friluftspolitik. Begge konferencer var bygget op omkring deltagerinvolverende metoder, og på denne måde blev deltagerudbyttet maksimeret.

Demensvenlige organisationer – hvordan?

Under overskriften ’Demensvenlige organisationer – hvordan?’ faciliterede vi i 2015 en konferencedag for Alzheimerforeningen. Her havde vi arrangeret forskellige workshops, hvor deltagerne kunne vælge ud fra deres egne interesser.

Faciliteringen af konferencedagen for Alzheimerforeningen er et eksempel på vores måde at facilitere konferencedage på. Vi ønsker at skabe nogle rammer, hvor der er plads til, at alle deltagere bidrager til at skabe en fælles oplevelse og en god konferencedag. Vi tror nemlig på, at deltagerne skal bidrage og deltage aktivt for at lære frem for bare at lytte til de kloge ting vi har at sige.

Vejlestyrke til de store udfordringer? – Dialogmøde om nye rammer for frivillighed og medborgerskab 

I 2017 havde Vejle Kommune ’resiliensuge’, hvor en række arrangementer skulle sætte fokus på at skabe robusthed mod fremtidens store udfordringer omkring klima, demografi og tilflytning af mennesker fra andre lande.

Ingerfair bistod med et arrangement midt på torvet i Vejle foran byrådssalen. Over to timer samlede vi mere end 80 mennesker til at diskutere, hvordan civilsamfundet og kommunen kan arbejde sammen om disse store udfordringer. Både borgmesteren og resten af byrådet deltog på lige fod med borgere, frivillige og kommunalt ansatte.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med frivillige.