Ekspertiser

Generationsskifte i foreningen

 

Frivilligheden ændrer sig. Det gør den, fordi samfundet ændrer sig. I dag er det ikke alle, som føler sig kaldet til bestyrelsesarbejdet i foreningen. Det skyldes ikke, at færre danskere vil være frivillige. De vil bare gerne engageres på andre måder, og derfor kræver det en vis ’rettighed omhu’, når et generationsskifte i foreningen skal planlægges.

Umiddelbart er et generationsskifte i foreningen et spørgsmål om rekruttering af frivillige, men fordi frivilligheden har ændret sig så markant de sidste tre årtier, bliver det for mange foreninger først og fremmest et spørgsmål om at organisere det frivillige arbejde anderledes, så det passer bedre til den måde, andre generationer af frivillige gerne vil engagere sig på.

Samtidig er det også vigtigt at finde (tilbage til) den enkelte frivilliges motivation for sagen eller målgruppen. På den måde sikrer man ejerskab, så det bliver vigtigt for det enkelte bestyrelsesmedlem, at foreningen ikke ’dør’ med vedkommende.

Generationsskifte i foreningen

 

Sådan understøtter vi generationsskifte i foreningen

I Ingerfair laver vi håndholdte forløb for bestyrelser, hvor vores gode praksisnære redskaber direkte kan omsættes til nye tiltag i foreningen. Ofte er startskuddet for samarbejdet med Ingerfair at få foredraget ’Samfundets udvikling og de nye typer frivillige’ ud i foreningen, eller at vi gennemfører ’Huset brænder’-workshoppen for jer.

Vil du have mere inspiration?

Bøger om generationsskifte i foreningen

Strategi og frivilligt engagement

Eksempler

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med generationsskifte sammen med andre af vores kunder. 

Få unge med i afdelingsbestyrelserne

Boligkontoret Danmark har gennem en længere årrække oplevet en ringe tilslutning til beboerdemokratiet i deres lokale afdelingsbestyrelser. Ingerfair faciliterede derfor en særligt udviklet proces for alle involverede afdelingsbestyrelser.

Dette har ført til, at de har skabt en højere grad af professionalisering af deres interne organisering, således at der er åbnet flere og nye muligheder for involvering i øjenhøjde med de lokale unges ønsker og behov. Alle afdelinger, som har indgået i projektet, har minimum to unge (under 30 år) involveret i bestyrelsesarbejdet.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med generationsskifte i foreningen.