Ekspertiser

Opstart eller udvikling af frivilligmiljøer

 

I Ingerfair hjælper vi organisationer, ofte kommunale institutioner, med opstart eller udvikling af frivilligmiljøer, som skal bygges op helt fra bunden. Det gør vi enten på kursusforløb eller som et sparringsforløb for den enkelte organisation.

Vi arbejder også med at styrke etablerede frivilligmiljøer eller udvikle dem, så de kan håndtere andre måder at engagere frivillige på, eksempelvis hvis målgruppen selv skal involveres som frivillige. Dette er ofte en flerstrenget indsats med kursusforløb for frivillige og ansatte og sparring med bestyrelsen samt udarbejdelse af nye organisationsdiagrammer.

 

Sådan går vi frem med opstart eller udvikling af nye frivilligmiljøer

Når vi i Ingerfair hjælper med opstart eller udvikling af frivilligmiljøer, bruger vi tre forskellige perspektiver i vores analyse af frivilligmiljøet.

Et perspektiv er de briller, man tager på, når man diagnosticerer, planlægger og udfører en forandringsproces i en organisation, der involverer frivillige. Konsekvensen af at tage et særligt sæt briller på er, at man fokuserer og dermed bliver særligt opmærksom på bestemte ting og situationer i organisationen, mens man bevidst lader de forhold, man ikke fokuserer på, falde i baggrunden.

Man kan fokusere på et væld af forhold i en organisation, og derfor findes der mange perspektiver på organisationsudvikling. Det er en vigtig pointe at kunne skifte mellem dem og ikke blot lægge sig fast på ét.

Vi benytter tre perspektiver i arbejdet med opstart eller udvikling af frivilligmiljøer:

  • Et teknisk-rationelt perspektiv, som er godt til at arbejde med strukturer
  • Et kulturelt perspektiv, der er velegnet til kulturændringer
  • Et politisk perspektiv, som giver et skarpt blik for de involverede personer i udviklingsprocessen

Som ny leder i et nyt hus er det fantastisk at give bolden op og lade en anden drible den op i målområdet. Være tryg ved at starte forfra, stille spørgsmålstegn ved alt, være forvirret, søgende og intellektuelt udfordret. Velvidende, at det hele bliver samlet op og lagt til rette, så vi i sidste ende føler os klar til at skyde på mål. Det gjorde Frederik fra Ingerfair for os.

– Kathrine Krone Laurent, Sekretariatsleder, Byens hus Roskilde, Roskilde Kommune

Eksempler

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med opstart og udvikling af frivilligmiljøer sammen med andre af vores kunder. 

Udvikling af rammer for involvering og ledelse af frivillige i Byens Hus

Ambitionen med Byens Hus i Roskilde er at skabe et ’permanent folkemøde’, hvor borgere, frivillige og politikere kan mødes og udveksle synspunkter og aktiviteter. Byens Hus’ medarbejdergruppe gennemgik en proces, hvor der blev sat fokus på, hvilket frivilligmiljø der bedst kan understøtte ambitionen for stedet. Processen blev yderligere kombineret med, at en medarbejder deltager på Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse.

Styrket lederskab blandt frivillige tovholdere i den fremadstormende organisation 

Kulturhavn Gilleleje er et rigtig godt eksempel på civilsamfundets betydning for lokalsamfundet. Stærke frivillige drivkræfter står bag et stort samskabelseskulturprojekt, som har forenet frivillige, borgere, kommunale institutioner og private virksomheder om det formål at skabe en attraktion for byen.

Når en organisation oplever kraftig vækst i antallet af frivillige, kræver det, at de frivillige ledere kan følge med, og at samarbejdet mellem mange mennesker organiseres effektivt. I Ingerfair har vi bistået med kursusforløb om ledelse af frivillige for de frivillige tovholdere samt tilført viden og sparring om organisationsudvikling til bestyrelsen og den daglige leder.

Opkvalificering af politiske partiers involvering af frivillige

Ingerfair har udviklet og afviklet individuelle sparringsforløb for syv danske politiske partier (Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, SF, Alternativet, Liberal Alliance og De Konservative) under DIPD (Danish Institute for Parties and Democracy).

Alle forløb er skræddersyet til det enkelte parti på baggrund af interviews med nøgleaktører og ansatte i de respektive partier. Forløbet har hjulpet partierne med at strukturere deres arbejdsgange med organiseringen, involveringen og ledelsen af de frivillige før, under og efter et projekt.

Denne opgave er et eksempel på, hvordan vi tilrettelægger flere udviklingsforløb med afsæt i den enkelte organisations kontekst og kapacitet.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med opstart eller udvikling af frivilligmiljøer.