Ekspertiser

Undersøgelser og analyse af frivillig indsats

 

Mange gode processer understøttes af vidensopsamling. Det kan være en strategiproces eller et forløb om at videreudvikle organisationens frivilligmiljø.

Det kræver en særlig forståelse for frivillige og frivilliginvolverende organisationer, når der skal laves undersøgelser og analyse af den frivillige indsats. Eksempelvis giver det sjældent interessante svar, hvis man spørger dine frivillige: ’Hvad motiverede dig til at starte hos os?’ Her får man formentlig nærmere svaret på, hvilken anledning der gjorde, at man engagerede sig (for eksempel at ens nabo spurgte, om man ville hjælpe til).

Undersøgelser og analyse af frivillig indsats

 

Sådan udfører vi undersøgelser og analyse af frivillig indsats

I Ingerfair kan vi hjælpe med at lave undersøgelser af forskellig karakter. Det kan være exit-interview med tidligere frivillige, kortlægning af frivilligprofiler, resultaterne af de frivilliges arbejde eller ressourcetrækket blandt ansatte, der arbejder med at engagere og involvere frivillige. Når vi laver større undersøgelser og analyse af frivillige indsatser, allierer vi os med analysevirksomheder, som har et setup til at håndtere større undersøgelser. Blandt andet Epinion.

Vil du have mere inspiration om undersøgelser og analyse af frivillige indsats?

Eksempler

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med undersøgelser og analyse af frivillige indsatser. 

Udvikling af pejlemærker for samarbejdet med frivillige, effektmåling af det frivillige arbejde samt evaluering af diakonissestiftelsens arbejde med frivillige

Ingerfair har bistået Diakonissestiftelsen med en større evaluering af deres arbejde med frivillige samt de frivilliges arbejdsresultater.

Opgaven har bestået i at kortlægge, hvordan fem nye metoder for arbejdet med frivillige virker med hensyn til at skabe bedre samarbejde mellem frivillige og ansatte, bedre opgaveløsning og i sidste ende mere tilfredse brugere. Første skridt i denne proces var at bygge nogle forandringsteorier for de respektive metoder. Dernæst har vi udviklet spørgeskemaer til de ansatte, frivillige og brugere. I projektet er der foretaget en ’baseline’-måling og en 2.-måling for at monitorere resultaterne af de afprøvede metoder. Læs mere om de fem metoder til arbejdet med frivillige her (Læs om undersøgelsesredskabet til frivilligmiljøer her)

Yderligere har leverancen omfattet udvikling af et styringsredskab med tre pejlemærker til ledelsen på Diakonissestiftelsen, hvor de løbende kan evaluere en frivilliggruppes effektivitet (hvad leverer gruppen i forhold til tid brugt?), frivilliggruppens trivsel (hvor motiverede er de frivillige?) og rentabilitet (er det økonomisk forsvarligt at frivillige involveres i stedet for ansatte?). Læs om undersøgelsesredskabet til frivilligmiljøer her

Denne opgave er et eksempel på, hvordan vi håndterer større undersøgelses- og analyseopgaver, hvor der også indgår konceptudvikling (styringsredskabet).

På denne opgave har vi anvendt Epinion, som underleverandør til at varetage det praktiske arbejde med at indhente besvarelser på de respektive spørgeskemaer.

I 2014 besluttede vi os for at undersøge, hvad der kendetegner projekter, som har succes med at blive forankret på frivillige hænder. Derfor endevendte vi otte projekter, som først var mislykkedes, men som senere har haft succes med at forankre projektet på frivillige hænder, efter at projektmidlerne var udløbet. Dette arbejde resulterede i en forankringsmodel, som bygger på tre vigtige konklusioner fra undersøgelsen:

  • For at forankre en indsats er det nødvendigt at opbygge en god/tæt relation til et netværk. Det kan være, at organisationen stadig tilser indsatsen. Det kan også være, at det blot er, at de frivillige på indsatsen ved, at de har en specifik kontaktperson, som kontaktes ved behov for hjælp. Denne kontakt med et netværk fra organisationen handler blot om, at de frivillige på indsatsen ikke står 100 %
  • Det er nemmere at forankre en indsats, hvis forankring overvejes fra begyndelsen af indsatsprocessen. Det betyder dog ikke, at hvis man har en indsats, hvor forankring ikke er tænkt ind fra start, så kan det ikke forankres.
  • Der er en tendens til, at der ofte er én frivillig, som brænder enormt meget for den pågældende indsats. Det kan være meget svært, at få andre til at videreføre arbejdet, hvis denne person af forskellige årsager forlader indsatsen. Det skyldes ofte, at andre frivillige ikke har den fornødne viden om, hvordan man driver indsatsen, eller ikke har netværket til at understøtte dem.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med undersøgelser og analyse af en frivillig indsats.