I denne episode skal vi blive klogere på, hvad sociale investeringer har af betydning for arbejdet i en frivillig social organisation. Til at gøre os klogere på dette, har vi fået besøg af Mads Roke Clausen, som er formand for Frivilligrådet, og som er i gang med sin PhD “Frivillige organisationer i det nye finansieringslandskab”.

I podcasten kan du høre mere om, hvem Mads er, vejen frem til PhD’en og hvem der har påvirket ham på denne vej. I løbet af sit projekt, vil Mads foretage en sammenligning af frivillige sociale organisationers finansieringsgrundlag i henholdvis Danmark og England, og se på udviklingen heraf. For at forstå dette nye finansieringslandskab, snakker vi om begreberne mikrofinansiering, social impact bonds og sociale investeringer.

Vi diskuterer også, hvordan en markedslogik kan være med til at styrke NGO’ernes arbejde samt hvordan en investeringslogik kan påvirke frivillige organisationer beslutninger, aktiviteter og målgrupper og endeligt, hvor den demokratiske kontrol befinder sig i alt dette her.

Fra viden til virkelighed.

Denne podcast er en del af serien “Fra viden til virkelighed”. Serien har til formål at bygge bro mellem forskerne og praktikerne. Her sætter vi fokus på, hvordan man kan bruge faglig viden ude i virkeligheden til at løse praktiske udfordringer.

Giv din mening til kende

Vi vil hjertens gerne høre, hvad du synes om podcasten. Kan du bruge den til noget? Har du ideer til emner, formater eller spændende mennesker, vi bare MÅ have i studiet?

Du er altid velkommen til at sende en mail til Maria, hvis du har ris, ros eller gode idéer.