Af Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair

Hvad er det første, du tænker, når du mangler frivillige? Måske skal du starte et nyt projekt, have hjælp til en specifik opgave, eller også trænger en eksisterende frivilliggruppe til friske kræfter. For mange af os, vil næste skridt være at tænke på, hvordan vi kan rekruttere frivillige udefra. Men der er også en anden mulighed, som kan være succesfuld, samtidig med at din sag eller målgruppe bliver mere synlig.

Denne artikel handler om, hvordan samarbejde med en anden organisation, kommune, kommunal institution, forening eller virksomhed kan være en vej til at involvere flere frivillige, og hvilke fordele og ulemper, du skal være opmærksom på.

 

Flere ressourcer og større netværk giver gode muligheder for at rekruttere

Det giver sig selv, at I har større chance for at nå målet, hvis I er to eller flere organisationer, der arbejder sammen. I kan lægge flere kræfter og I har mulighed for at mobilisere et langt større netværk.

Samarbejdet kan give god inspiration til en anden måde at arbejde på – og måske kan I bytte rekrutteringsideer og afprøve i egen organisation. Er du den, der sidder med projektet, kan du desuden være heldig at finde en organisation, der allerede har frivillige, men som mangler et sted, de kan engagere sig.

På et af mine kurser i ’Rekruttering af frivillige’ var det netop tilfældet. Her fandt et plejecenter og et bosted for psykisk sårbare tværs gennem lokalet ud af, at de skulle samarbejde om nyttehaver på plejecenteret med arbejdskraft fra bostedet.

 

Når du ikke selv har ressourcerne

Det tager tid at rekruttere, fastholde og lede frivillige. Derfor kan samarbejde også være en god løsning, hvis der ikke er sat tid af til frivilligkoordineringen.

Det var sådan et godt samarbejde startede, da et teater kontaktede mig i min tidligere organisation. Teateret ville gerne invitere ældre til forestillinger, men havde ikke selv ressourcer til at rekruttere frivillige og finde de ældre. Jeg havde både frivillige og ældre, og samarbejdet blev en stor succes både for teateret og organisationen, og ikke mindst de ældre, der nød endnu en gang at opleve en teaterforestilling.

 

Samarbejde er en god historie

Samarbejder er generelt en god historie som kan dækkes f.eks. gennem lokalaviser og tv. Den gode historie kan f.eks. være, hvordan I hver især arbejdede mod samme mål, men nu har lagt kræfterne sammen for at komme problemet til livs. Her er sagens vigtighed i fokus, og det er et godt udgangspunkt for en artikel.

Et godt eksempel er Folkebevægelsen mod Ensomhed og kampagnen Danmark spiser sammen, hvor 70 foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er gået sammen for konkret at gøre noget ved ensomhed. Ved at samarbejde kan deres frivillige sammen nå ud til endnu flere, end hvis de arbejdede hver for sig.

 

Er samarbejdet ordentligt forventningsafstemt og fordelt?

Den gode energi og de gode intentioner kan hurtigt gå tabt, hvis I ikke har lavet en ordentlig forventningsafstemning, inden I går i gang med samarbejdet. Det er vigtigt, at arbejdsopgaverne er fordelt mellem jer på en måde, der giver mening, for at I bedst muligt kan nå målet.

 

Dine eller mine frivillige – hvem har ansvaret?

Når I er fælles om et projekt, er det vigtigt, at I ved, hvem der har ansvaret for de frivillige. Hvem er de forsikret under? Hvem tager sig af konflikthåndteringen? I værste tilfælde er der ingen, der gør noget, fordi alle tror, at nogen gør det. Det er den klassiske fejl, mange begår.

Det handler selvfølgelig om forventningsafstemning og rollefordeling, men også om en god snak om hvad der er ’okay’ – f.eks. hvordan man snakker med hinanden. Når samarbejdet går i gang, mødes forskellige kulturer, og forskellige ting kan være acceptabelt. I den ene sammenhæng er det måske helt fint, at man taler lidt groft til hinanden og har en meget konkurrencepræget tilgang til arbejdet, mens den anden part måske har mere fokus på rummelighed, tolerance og fællesskab hos den anden part.

Der er altså en række overvejelser, du skal gøre dig, hvis du vælger samarbejde som en måde at rekruttere frivillige på. Men det er absolut er værd at overveje!

I næste artikel sætter vi fokus på, hvad du skal have for øje, når du vil opstarte et nyt samarbejde.