af Frederik C. Boll, Direktør i Ingerfair

Ofte lader organisationer deres frivillige diskutere og komme med forslag til nye aktiviteter eller tiltag, men det er ren og skær bedrageri. Organisationen har besluttet på forhånd, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre.

Den eneste grund, til at frivillige inddrages, er, at det er et godt signal at sende til de frivillige. De skal føle sig hørt og anerkendt. I virkeligheden gør man det modsatte – man spilder deres tid. Der er mange måder at anerkende frivillige på, men bedrag er ikke en løsning.

 

Anders la Cour

Anders la Cour har sagt det på en meget god måde: Frivilligorganisationer er ikke til for de frivillige – de er til for deres formål. Beslutninger på vegne af de frivillige skal være gennemtænkte, og ofte er de frivillige dem, som bør træffe sådanne beslutninger. Ikke organisationen.

Men sådan sker det ikke i dag. Jeg tror, mange organisationer træffer beslutninger hen over hovedet på de frivillige. Når en organisation eksempelvis skal lave en kampagne, inddrages de frivillige allerede i planlægningsfasen. Men trods organisationens forlydende om det modsatte er de frivilliges ideer uvedkommende. Organisationen har allerede besluttet, hvad budskabet skal være, hvordan kampagnen skal forløbe mv. Det må organisationen selvfølgelig gerne, men så skal den lade være med at lade de frivillige tro, at de har indflydelse. Det er spild af tid organisationen og de frivilliges tid.

 

Et kvalificeret estimat på spildtid i det frivillige arbejde

Hvor meget tid spilder frivillige på ligegyldige møder, hvor organisationen allerede har truffet beslutninger på de frivilliges vegne?

Det er aldrig blevet målt, men vi kan lave et kvalificeret estimat med de tal, der er til rådighed. I 2004 lavede 35% af den danske befolkning over 16 år frivilligt arbejde. Det svarer til 1,43 mio. mennesker (tal fra Danmarks Statistik).

Hvis vi antager, at 2% af de frivillige er så engagerede, at de deltager i møder i deres organisation, hvor de udvikler forskellige forslag til nye aktiviteter eller tiltag, svarer det til 28.600 personer.

Et forsigtigt gæt vil være, at disse frivillige går til fire af sådanne møder på et år, og at møderne varer i gennemsnit 3 timer. På ¾ af møderne har organisationen allerede truffet beslutningerne på forhånd. Det svarer til 9 timers spildt arbejde for den frivillige på et år.

Når 28.600 mennesker spilder 9 timer om året, svarer det til 257.483 timer. En fuldtidsansats årsværk er opgjort som 1.924 timers arbejde på et år. Det vil sige, at de frivillige spilder 134 årsværk på dårlige møder.

 

Anerkend de frivillige

Anerkendelsen, der ligger i at blive inddraget i beslutninger, bør bruges med omtanke. Hvis organisationen ikke ønsker de frivilliges ideer og løsninger, men allerede har truffet en beslutning, bør de være ærlige omkring det. Der er ingen grund til bedrag, og der er andre måder at anerkende de frivilliges engagement på.