Ingerfair i Norge

Vi i Ingerfair løser et mangfold av ulike undervisnings- og rådgivningsoppgaver. I tillegg er vi involvert enkle og mer avanserte utviklingsprosjekter for organisasjoner. Vi har derfor dyptgående kunnskap om hvilke utfordringer du som arbeider med frivillige møter, og hva som er den beste løsningen.

Med Ingerfair er du sikret en profesjonell samarbeidspartner. Når vi løser en oppgave bruker vi alltid tid på å skreddersy løsningen til deg, og din organisasjon.

Ingerfair ble stiftet i 2010 og har siden oppstarten holdt kurs og workshoper, basert på vår forskning på frivillighetsfeltet. Under våre arrangement ønsker vi å sette i gang gode kreative prosesser for å skape høyt engasjement blant deltakerne. Vi forsker og gir ut egne bøker under forlaget Ingerfair. Disse bøkene finner du HER, og det er teoriene som presenteres i disse bøkene som danner grunnlaget for våre kurs. Med våre bøker og kurs ønsker vi å gi de som jobber med frivillige, en verktøykasse slik at han eller hun skal føle seg mer selvsikker i arbeidet sitt.

I 2013 etablerte vi oss i Norge. Vi er den første bedriften som utelukkende er spesialisert i å utdanne og gi råd til foreninger, organisasjoner og kommunale institusjoner om de verktøyene, tilnærmingene og spørsmålene som knytter seg til det å jobbe med frivillige. Vi jobber på tvers av områder, organisasjonsstrukturer og etater, noe som gjør oss kompetente til å involvere innbyggere og legge til rette for samarbeid mellom det frivillige og offentlige.

Vi hjelper til med å skape forenings- og organisasjonsutvikling. Våre praktiske verktøy vil gjøre deg og din organisasjon bedre rustet til å takle en krevende arbeidshverdag. Enten du ønsker å delta i en av våre kurspakker eller ønsker at vi skal skreddersy et opplegg for din organisasjon, vil våre erfarne kursholdere gi deg et trygt rom der du kan dele dine frustrasjoner og få utviklet, og testet dine ideer.

Finn inspirerende artikler på norsk om arbeidet med frivillig arbeid her.

Kontaktinformasjon

Frederik C. Boll

Direktør i Ingerfair

frederik@ingerfair.no