Av Sylvia Jacobsen, seniorkonsulent i Ingerfair

I en artikkel jeg skrev tilbake i 2015 kunne du lese om hva som gjør ledelse av frivillige i en festilvalkontekst til noe spesielt. Her skrev jeg også: “Hvis det er et problem NÅ, så har du verken dager eller timer til å reagere. De omstendighetene gjør seg også gjeldende når det kommer til konflikter”.

Derfor er konflikthåndtering i arbeidet med frivillige ekstra spennende og utfordrende i denne formen for frivillig arbeid.
Når jeg arbeider med dette i andre organisasjoner legger jeg ofte opp til relativt lange forløp hvor man avklarer, involverer, evaluerer, følger opp og skaper nye måter å kommuniserer og samarbeide på, med utgangspunkt i konfliktene. Det kan man ikke på en festival.
Det skal gå fort.
Derfor skal det håndteres her og nå.

Det krever at man som leder påtar seg rollen som den som skal gjøre noe; og man bør handle på intuisjon som følge av direkte henvendelser og kommentarer fra de frivillige.
Jo tidligere man kan få satt ord på og forholdt seg til konflikten, desto fortere vil den komme ut av verden.

Alle konflikter handler til dels om en relasjon og til dels en sak. Når man skal løse noe så skal man derfor ha et dobbelt fokus, og man skal vurdere hvor viktig saken og/eller relasjonen er i den gitte situasjonen – med fokus på deres konkrete og tidsbestemte “her og nå-mål”.

Relasjonen: Varig løsning eller et kompromiss, slik at vi kan komme videre? 

Konflikten på den harde måten krever at man går helt ned i substansen – finner ut av hva som er på spill i relasjonen, hvor konflikten kommer fra og hvilke uoppfylte behov og opplevd urettferdighet som ligger til grunn. Det kan være følelsesladet, tidkrevende og grenseoverskridende.

Derfor skal man som leder finne ut av om det er viktig å komme helt dit ned. Skal de frivillige jobbe sammen etter dere er ferdige her?
Er det behov for at de utvikler deres relasjoner og deres samarbeid? Er relasjonen mellom de frivillige viktig for deres mål og videre arbeid?

Hvis ikke de frivilliges relasjon er viktig, må man som leder tre inn og skape et kompromiss. Høre partene sin side av saken og legge frem mulige kompromisser og ta en ledelsesbesluttning på hva dere gjør.  Hvis det er et spørsmål om personer som bare ikke får det til å funke mellom seg, så lag en omfordeling av arbeidet slik at de ikke er avhengige av hverandre. Hvis ikke relasjonen er viktig så ha fokus på saken og målet – Hvordan kommer vi oss best mulig videre?

Hvis relasjonen fremover er viktig for gruppen og organisasjonen, så skal man bruke tid på det. Man kan nå ganske langt på en time. Så finn et sted, steng døren og få dere en god prat. Få de frivillige på banen og still spørsmål om tanker, følelser og handlinger. Få de til å forholde seg til hverandre, uenighetene og den andres tolkning: Hva tenker du hun mener? Hva får det deg til å føle? Hvordan mener du at vi skal løse det?

En tilbakevendende utfordring

På Skral festival og på mange andre festivaler og arrangementer er frivilligpleie og goder som f.eks mat, overnatting og t-skjorter en evig kilde til diskusjon. Det kan høres ut som, og bli håndtert som prioritering av de midlene man har til rådighet. Men for meg handler det ofte om å forstå formålet på forskjellige måter. For å sette  det opp  veldig tydelig: For noen er formålet for frivillige på Skral festival å skape et stort overskudd til veldedige formål. Denne gruppen kan i høyere grad forstå argumenter vedrørende besparelser på goder. Men noen protester er det nok her også. En annen gruppe har i høyere grad et formål som handler om å være en del av et kult felleskap, og være med å “skape Skral festival”. For denne gruppen er det en viktig del av identiteten og felleskapet at det følger bestemte goder med, som utløses av at man gjør en god innsats. Begge deler er jo goder og legitime årsaker til å lage festival, men utfordringen kommer når man bruker argumenter som omhandler formålet ovenfor grupper som er styrt av “felleskap og identitet”.
De kjøper den ganske enkelt ikke.
Derfor handler åpenhet, ærlighet, gjennomsiktighet og klare rammer også om å forstå hvilke gruppe frivillige man har med å gjøre. Hva er deres behov (for eksempel identitet og anerkjennelse) og hvordan henvender man seg til dem i en konfliktsituasjon?

Så skal man huske at i all konfliktarbeid så kommer konflikter fra følelser, og følelser er ikke alltid rasjonelle og logiske. Man KAN IKKE bruke lovgivning, regler, retningslinjer og paragrafer til noe som helst i en konfliktsituasjon! Du kan som leder bruke de i forhold til hva du skal mene og reagere på og hvor du skal sette grenser. Men når du skal inn å løse noe skal du prate til de uoppfylte behov. og den opplevde urettferdigheten. Det er de som stikker hodet frem i en konflikt – så det er de man skal ta alvorlig og forholde seg til.

Hvis man er nysgjerrig på dette emne så anbefaler jeg boken “Konflikt og kontakt” fra Center for Konfliktløsning. I tillegg så tilbyr Ingerfair muligheten for å lage både korte og lengre konflikthåndteringskurs eller workshop i din organisasjon – skriv eller ring for en uforpliktende prat.

Husk at konflikter er bra! Det er et klart bevis på at de frivillige brenner for noe og kan være kilden til nytenkning og et bedre samarbeid.