Design og ledelse af samskabelsesprocesser

Design og ledelse af samskabelsesprocesser

En professionel og praksisnær uddannelse i at designe og drive samskabelsesprocesser

  • Få praksisnære metoder og sparring til at drive samskabelsesprocesser, der sætter kommune, brugere, borgere og frivilligforeninger i stand til at samskabe nye løsninger.
  • Lær at forankre samskabelsesprojekter i selvkørende frivilligmiljøer eller i formelle samarbejder med frivillige foreninger, så I undgår, at gode initiativer forsvinder, når processen er slut.
  • Få indblik i, hvordan du skaber gode rammer for samskabelse, idet du styrker dit samskabende ’mindset’ og evnen til at udvikle de organisatoriske rammer, samskabelse kræver.
  • Træn dine kommunikative evner, så du er i øjenhøjde med de frivillige, samarbejdspartnere og borgere, du og din organisation involverer i jeres samskabelsesproces.

Hvorfor samskabelse?

Samarbejde på tværs af organisationer og samfund kan være en særligt værdiskabende metode til at skabe nye, bæredygtige velfærdsløsninger. Samarbejde og samskabelse kan derfor med fordel udgøre et integreret afsæt for at arbejde med kerneopgaven i den offentlige sektor.

 

Desværre strander samskabelsen ofte, fordi de gode intentioner ikke understøttes af de rette kompetencer

At drive samskabelsesprocesser kræver et særligt ’mindset’, idet rollen som fagprofessionel ændrer karakter til relationsarbejder. Samtidig kræver det justeringer af rammer og råderum i den organisation, der ønsker at samarbejde med civilsamfundet. Derfor udbyder vi denne praksisnære uddannelse, hvor du bliver klædt på til at bygge samarbejdsrelationer med civilsamfundet og gøre din organisation klar til nye måder at arbejde på.

Forløbet udbydes i samarbejde med Cphbusiness og konsulenthuset Incento.

 

Målgruppe

Forløbet er målrettet projektledere, koordinatorer, proceskonsulenter og andre, der leder eller deltager i samskabelsesprocesser.

 

Kompetencegivende forløb med ECTS-point

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen pba. en skriftlig synopsis i valgmodulet ’Ledelse af samskabelsesprocesser’ på diplomuddannelsen i ledelse. Bestået eksamen udløser 5 ECTS-point. Uddannelsesforløbet består af fire moduler, fordelt over omtrent 8 uger, idet vi arbejder med udgangspunkt i principperne for aktionslæring.

Praktisk information

Datoer

  • Dag 1: 14. september 2021
  • Dag 2: 15. september 2021
  • Dag 3: 7. oktober 2021
  • Dag 4: 28. oktober 2021

Eksamen: 25. november 2021

STED
SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V

PRIS
Inkl. eksamen: 11.900 kr. ekskl. moms