Af Julia B. Hunt, chefkonsulent i Ingerfair

 

Rigtig mange af de organisationer, som vi samarbejder med i Ingerfair, har medlemsvalgte frivillige bestyrelser. Det er godt og sikrer ofte bestyrelser, som virkelig brænder for sagen og/eller målgruppen samtidig med, at det giver en større demokratisk legitimitet og styrke for den enkelte organisation og civilsamfundet som hele.

Men det kan være en udfordring at arbejde i disse foreninger, fordi bestyrelserne dermed ofte består af helt almindelige medlemmer uden specielle kompetencer i det at drive en forening. Økonomi, årsplaner og så videre kan ofte læres – men det der handler om den mere strategiske udvikling af organisationen og de prioriteter der følger med, er ikke altid noget, man kan regne med kommer af sig selv.

Derfor skal du som ansat bruge din viden, faglighed og erfaringer til at lede opad. Vi definerer ledelse af frivillige som en handling,hvor du arbejder på at få andre hen imod et fælles mål. Altså er det ikke titlen “leder”, men handlingen “ledelse”, der er afgørende, og ledelse opad i din bestyrelse er en af dine vigtigste opgaver. Jeg vil her komme med mine betragtninger på, hvordan du kan gøre netop det.

 

1) Husk bestyrelsen faktisk ønsker at gøre det så godt som muligt

Bestyrelser vil gerne træffe gode beslutninger og de vil gerne træffe dem på et oplyst grundlag. Det skal du huske. Man skal selvfølgelig i den enkelte organisation finde sin måde at balancere det på, men den meget hårde opdeling imellem valgte, som bestemmer og ansatte, som udfører, har jeg til gode at se udfoldet på en god måde. De steder, hvor det fungerer bedst er der, hvor de ansatte bringer deres arbejde, faglighed og erfaringer i spil og hjælper bestyrelsen til at se, hvad der er godt at gøre. Derfor – byd dig til, fortæl om dit arbejde, fortæl om de gode og dårlige erfaringer og klæd bestyrelsen på til at træffe gode beslutninger.

 

2) Påpeg når bestyrelsen er selvmodsigende

En valgt bestyrelse, der kommer ind til et møde 6 gange om året, har ikke dybdegående indsigt i alle de igangværende projekter og andet som er i gang. Samtidig kan det være svært som bestyrelsesmedlem at holde overblik over gamle beslutninger og igangværende processer. Når først noget er besluttet i bestyrelsen kan det komme til at falme lidt i bevidstheden, og inden I som ansatte (og frivillige) kommer ordentligt i gang med at udføre de handlinger, som bestyrelsen har sat i værk, kan de være på vej videre til noget nyt. Det er ikke med vilje – men de har ikke altid føling med hvor lang tid, der faktisk går fra noget bliver besluttet til det får et liv i virkeligheden, så det skal du fortælle dem. Du skal også huske at fortælle dem, hvis de beslutninger de er på vej til at træffe nu faktisk er uhensigtsmæssige i forhold til, hvad der er sat i gang tidligere og hjælpe dem med at tænke deres beslutninger til ende og se på konsekvenser hele vejen rundt i organisationen.

 

3) Find de politiske procenter

En bestyrelse skal lave strategier og politisk arbejde og ikke forholde sig til driften. Det kan være enormt dræbende med bestyrelser, som går alt for meget ned i detaljen og som vil blande sig i alt, hvad de ansatte gør. Samtidig er det netop med frivillige bestyrelser vigtigt, at de oplever et ejerskab og et medansvar for det, der sættes i gang, for de er joorganisationen. Derfor er det vigtigt at finde de politiske procenter i det arbejde i laver – altså, hvilken delmængde af dette projekt har politisk eller strategisk karakter? Når I eksempelvis starter nye projekter op, så sørg derfor for at fortælle bestyrelsen om alt det I faktisk har styr på, og involvér dem der, hvor i har brug for deres beslutninger i forhold til valg, prioriteter og dilemmaer.

Der er selvfølgelig meget andet man kan sætte fokus på i arbejdet med at lede opad. Samtidig er det selvfølgelig vidt forskelligt fra organisation til organisation, hvor god adgang de ansatte har til bestyrelsen. Mange steder vil det jo kun være én enkelt “betjener”, som er med til møderne og i så fald er det den person, du skal ruste til at hjælpe bestyrelsen med at træffe gode valg. For det er det, det handler om. Du er ansat til at gøre en forskel for den sag eller målgruppe I arbejder med. For at kunne gøre det godt, skal du have gode strategiske og politiske rammer for dit arbejde, og for at bestyrelsen kan sikre netop de gode rammer, skal de have viden og anbefalinger fra de ansatte: I er på samme side i kampen for en bedre verden – så I skal hjælpe hinanden.