Av Sylvia Jacobsen, seniorkonsulent i Ingerfair

Jeg er mye ute og reiser i jobben min – nesten hver uke er jeg ute i vårt langstrakte land og møter på mange fantastiske folk som brenner for det samme som meg; Nemlig frivillighet og dens faglighet.
Er det noen som skal løftes opp og frem, er det de som har valgt å jobbe som tilretteleggere og administrasjon for de flotte frivillige.

En ansatt som jobber med å lede og koordinere det frivillige arbeid går konstant, eller ofte med dårlig samvittighet for han eller hun har ikke har tid til å ivareta de frivillige godt nok, han/hun går ofte med dårlig samvittighet ovenfor de få pengene de bruker i ”frivillig” ærend, han/hun føler at de aldri strekker helt til for å godgjøre generalforsamlingen, hovedstyret, enkeltfrivillige eller hans/ hennes overordnede. Kjenner du deg igjen?
Det hadde vært så mye lettere om bare alle ledd i institusjonen kunne forstå omfanget av faget frivillighet og ikke minst tiden det tar for å skape et bærekraftig frivillig miljø.

Dette er den store frivilligkoordineringsmodellen – Du har kanskje sett den før om du har vært på kurs med oss.

Jeg viser deg denne modellen for å vise deg at det er et stort fagfelt og at du er dyktig. Når man jobber som koordinator og leder av frivillig arbeid, skal man ha evnen til å engasjere , motivere, kalkulere, være den gode vert, se alle, lede, administrer m.m. Dette er et stort fagfelt og ledelse er bare et område og et tema i frivilligkoordinering!

Jeg mener at frivilligheten fortjener mer anerkjennelse. Eller nå er det på tide at frivilligheten som fagfelt får den anerkjennelsen den fortjener!
Du som leser dette her skjønner jo mest sannsynligvis det.

Men hvor mange er det som forstår hvor omfattende det er å jobbe med frivillighet og kan anerkjenne det som et eget fagfelt?
Forstår din leder hva du egentlig jobber med og hvor mye det krever? Det er ofte jeg hører den samme frasen fra en eller annen leder.
”Det er så flott det du gjør. Men trenger du virkelig å bruke så mye tid på planlegging av den eller den aktiviteten med de frivillige” eller  ”Kan ikke du fikse 10 frivillige til i morgen tidlig?
Akkurat dette forteller meg at ikke alle ser verdien av frivilligheten og gir det den anerkjennelsen den fortjener.
Så denne måneden vil jeg oppfordre deg til å presentere frivilligkoordineringsmodellen til din leder eller dine kollegaer. Kanskje utfordre dem til å bytte jobb med deg en måned så de får et mikroskopisk innblikk i hva du faktisk jobber med hver dag.

I en forlengelse av denne inspirasjonsartikkelen  så holder jeg et foredrag som heter ”ledelse av frivillige er det egentlig så viktig?”
Målgruppen i dette foredraget er avdelingsledere, ledere, rådmenn, ordførere og politikere.
Jeg har laget dette foredraget fordi jeg ønsker at du som jobber med et av de viktigste feltene i Norge, skal bli anerkjent for den jobber du faktisk gjør.
Så hvis du ønsker at jeg skal komme til din arbeidsplass å fortelle mer av det jeg nå har skrevet om er det bare å kontakte meg.

Tilbake til inspirasjonsartiklene