Av Sylvia Jacobsen og Julia B Hunt, Seniorkonsulenter i Ingerfair 

Når vi underviser om ledelse av frivillige handlet det ofte om, at du skal være autentisk i din ledelse, og at du skal ivarta ditt følgeskap.

Dette kan kun la seg gjøre når du kjenner både deg selv, og dine frivillige. Du bør ha et bevisst forhold til dine egne styrker og svakheter, samtidig som vi anbefaler å ha fokus på de frivillige 1:1. Interesser deg for dem, og bygg din ledelse på den enkeltes motiver og motivasjon.

Du skal bygge din ledelse på dine frivilliges behov og ønsker –  ikke dine egne.

Du bør også være bevist på hvor i ledelsessituasjonen du er, og er klar over hvor du vil føre de frivillige.  Hva er målet de jobber mot? Og hvordan setter du best de frivillige i bevegelse mot det målet? Denne strategiske forståelsen av ledelsesrollen er også viktig. Du skal som leder sikre, at de frivillige opplever mening med deres innsats og møter deres ønsker om felleskap. Men du må selvfølgelig også sikre at de frivilliges innsats bidrar til et større mål, og at det største mål er i fokus.

Ledelse handler om mennesker:

Når vi ute i frivilliginvolverende organisasjoner, ser jeg ofte en blanding av:

  1. Prosjektledelse
  2. Frivilligledelse
  3. Enkel oppfyllelse av krav

Vi vil gjerne presisere at for å være i stand til å jobbe strategisk med ledelse av frivillige er du nødt til å skille de tingene fra hverandre.
Du skal som leder være i stand til å drive med ledelse, som har med de frivillige å gjøre, og du setter deg selv i spill for å bevege dem mot et felles mål. Det å være god til å estimere budsjetter, planlegge vakter eller sikre finansiering har ikke noe med ledelse å gjøre.
Du skal være menneskeleder, når det handler om hvordan dere best i fellesskap, oppnår de ønskede mål – og du skal planlegge din ledelse etter de mennesker, du leder, og de mål dere skal oppnå.

Et eksempel: To forskjellige ledelsesoppgaver i samme organisasjon

Hvis vi tar to ledere for to forskjellige prosjekter på den samme festivalen, vil deres ledelsesoppgave være forskjellige. Hvis du har ansvaret for at en frivilliggruppe skal sette opp 1 km med gjerder på to dager, har du ansvaret for en konkret oppgave, som skal utføres innen et bestemt tidspunkt, og det påvirker ledelsesoppgaven.
En helt annen type ledelsesoppgave, er hvis du på samme festival har i oppgave å skape en felles kultur om bærekraftig miljø og gjenvinning på tvers av forskjellige gruppers funksjoner og arbeidsoppgaver.
Graden av instruksjon og styring er ganske forskjellig. Det å forstå verdiene, og behovene hos de frivillige som er involvert vil nok også variere. Altså så kan du ikke bare kjøre en velkjent ledelsespraksis, uavhengig av hvem dine frivillige er, og hvilket mål dere skal oppnå sammen.
Du skal som leder sette deg inn i målet og analysere hvordan dere best når det med de ressursene dere har. Videre må du sette deg selv i spill ovenfor de frivillige for å skape felles begeistring om å komme dit hver gang.
Det er ledelse av frivillige, og det er ikke one size fits all.