Af Troels Broberg Carlander, chefkonsulent i Ingerfair

I forlængelse af Julia Hunts artikel om det strategiske i ledelse af frivillige og pointen om, at der er forskel på, hvilket formål I skal nå er, vil jeg her komme ind på vigtigheden af at holde målet for øje.

I bogen ’Sådan leder du frivillige i forskellige situationer’ definerer vi ledelse af frivillige sådan her:

”Ledelse af frivillige er en handling, som sker i situationer, hvor lederen benytter evnen til at styre, begejstre eller reflektere med henblik på at få andre til at nå et mål

Her vil jeg gerne fokusere på, at man ikke må glemme målet. Meget af det konkrete arbejde med ledelse af frivillige handler om relationer. Det handler om at kende folk godt nok til, at du kan sikre, at de er motiverede for arbejdet og yder en god indsats.

For at kunne sikre det, bruger du både din ledelsesstil og forskellige motivationsteknikker. Det kan være, at du giver ejerskab til de frivillige, der bliver motiveret af at være med til at definere målet og retningen, eller måske har du et stort fokus på, at resultaterne af indsatsen er meget tydelige for de frivillige, så de kan se, at deres indsats nytter. Der er mange måder at opnå motivationen på, men det vigtige er, at du er fokuseret på deres motivation.

 

Hvilken ledelsesstil ønsker dine frivillige?

Det er naturligvis vigtigt, at du har en bevidsthed om din egen ledelsesstil. Men faktisk bør du i endnu højere grad have indsigt i, hvilken ledelsesstil de frivillige søger i dig som leder. I ovennævnte bog skelner vi mellem fire ledelsesstile:

  • Værten, der gerne vil nå målene ved at sikre det gode fællesskab og at alle bliver hørt
  • Idémageren, der gerne vil nå målene ved at skabe nye og spændende veje derhen. Det er i lige så høj grad de spændende ting, der sker i processen, der er relevante for målet og projektet
  • Administratoren, der gerne vil nå målene ved at planlægge det hele på forhånd. Der skal være styr på tingene, og vi skal ikke træffe beslutninger uden at være sikre på konsekvenserne
  • Præstationstripperen, der gerne vil nå målene hurtigst muligt. Målet helliger midlet, og hvis bare vi når så hurtigt som muligt i mål, så er alt godt

Selvom du selv kan have tilbøjeligheder til leder på den ene eller den anden måde, er det nødvendigt at respektere de frivillige, der skal være med til at nå målet. Hvis de bliver motiveret af at blive ledet af en administrator, så når du bedst målet ved at søge at agere som administrator.

Og det fører os frem til denne artikels hovedpointe.

 

Målet er vigtigere end ledelsesstilen

Meget har handlet om relationer, og hvordan vi bedst muligt motiverer hinanden til at arbejde bedre. Men alt det er fuldstændigt ligegyldigt, hvis ikke vi har øje for målet.

Og her er det smarte. Ledere inden for alle fire ledelsesstile handler, som de gør, for at nå målet.

Når jeg bruger de fire ledelsesstile i undervisning eller rådgivning, tænker folk ofte, at det kun er præstationstripperen, der vil nå i mål, mens de andre har fokus på alt muligt andet. Særligt værten vil bare hygge sig og er ligeglad med målene. Det er ikke sådan det fungerer.

Alle fire ledelsesstile kan vælges til at nå i mål med projektet. Og den vi selv er mest tilbøjelige til at bruge, er den, vi selv mener er bedst til at nå målet. Værten vælger altså ikke at lede som en vært for at hygge sig, men fordi vedkommende mener, at det er den bedste måde at sikre motivationen, der sørger for at gruppen når i mål med sine ideer og målsætninger.

Den gode leder (uanset ledelsesstil) er altid bevidst om, at alle ledelseshandlinger skal pege frem mod at nå et mål. Uanset om det mål er at undgå ensomhed, eller om det er at vinde håndboldkampe.