Metodeudviklingsprojekt - Aktive grønne borgergrupper 60+

Fra 2018-2020 har vi været sparringspartner og ekstern evaluator på projektet Grønne borgergrupper 60+, VedvarendeEnergis projekt, der med støtte fra Velux Fonden, har hjulpet med at opstarte grønne borgergrupper.

Projektet skulle bidrage med en ny vinkel på den sociale indsats omkring ældre mænds aktive aldring, med fokus på at bringe ældre mænds ressourcer og viden i spil. Gruppernes arbejde skulle samtidig være til gavn for klima og en bæredygtig udvikling i lokalsamfundet.

Målet med projektet var at undersøge, hvordan Ingerfairs forankringsmodel kunne bruges til at skabe selvkørende frivilliggrupper. Grupperne bestod primært af mænd i alderen 60+ med interesse for klima, miljø, teknik og natur. Grupperne har bl.a. startet reparationscafeér og energirådgivning.

I projektet undersøgte vi, hvordan forankringsmodellens fem faser kunne bidrage som metode til at skabe selvkørende frivilliggrupper. Derudover har vi undersøgt, hvorvidt indsatsen bidrager til ældre mænds trivsel. Vi har fuldt lokal forankring af grupperne og trivsel blandt mændene gennem interview og spørgeskemaer, så projektet løbende blev tilrettet.

Ingerfairs rolle på projektet var både at være sparringspartner til projektlederen og ekstern evaluator, der undersøgte, hvordan mændene tog projektet til sig, og hvad VedvarendeEnergi kunne gøre for at understøtte de selvkørende frivilliggrupper i opstarten og på sigt.

Ansvarlige fra Ingerfair

Marie Baad Holdt og Line Lund Mikkelsen

Periode:

2018-2020

Samarbejdspartnere/finansieret:

Støttet af Velux Fonden, foretaget i Vedvarende energi

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner? Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige metodeudviklingsprojekter

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, via arbejdet med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Høreforeningen – afprøvning af peer-to-peer-metoden

I starten af 2021 indledte vi et samarbejde med Høreforeningen om, hvordan de, gennem frivillighed, kan nå længere ud med deres arbejde og skabe positive forandringer for flere mennesker med høreudfordringer.

Odense kommune – ny frivilligplatform

Odense Kommune besluttede i 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere Frivillighed. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune

Blå Kors – Giv det videre

I metodeudviklingsprojektet kigger vi sammen Blå Kors på, hvilke potentialer og barrierer der findes i at have en øget grad af brugerfrivillighed i Blå Kors’ Familienetværk.

Organisering af nye frivillige på lokal- og landsplan; Metodehåndbog

Sammen med UlykkesPatientForeningen har vi undersøgt, hvordan UlykkesPatientForeningen kan hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillige i foreningen. Efterfølgende er der blevet udarbejdet en Metodehåndbog.

Fællesskaber for alle

I  2020 indledte vi et samarbejde med Outsideren og Team Mod på Livet om metodeudviklingsprojektet, Getting On. Siden har vi udviklet metoder til at engagere mennesker med psykiske sårbarheder i frivillige fællesskaber.