Af Frederik C. Boll, adm. direktør 

Det er ikke altid let at få flere nye frivillige med i organisationen – uanset hvor god sagen end måtte være!

Jeg har oplevet mange kursister fortælle, at trods gode hjemmesider, foldere og informationsaftner, så kommer de frivillige aldrig længere end til døren. De kommer aldrig over dørtærskelen. Jeg har også selv oplevet denne frustration – mange gange!

 

Human Ressource Management

Der er ikke ét svar på, hvordan potentielle frivillige gøres aktive, men Human Ressource Management (HRM) litteraturen tilbyder nogle gode forståelserammer for, hvad en hjemmeside, folder eller informationsaften kan bruges til – og ikke mindst, hvad de ikke kan bruges til.

Først skal man forstå, at mobilisering og rekruttering af frivillige er ikke det samme. I HRM sondres der mellem rekruttering – som handler om at skabe en database af ansøgere til organisationen – og selektion – der handler om teknikker til at ansatte de rigtige blandt ansøgerne – og kan fokusere på ekstern såvel som intern rekruttering og selektion (Bratton & Gold 2007:239f). Inden for det frivillige arbejde vælger jeg at sondre mellem mobilisering og rekruttering af frivillige. Da der ikke nødvendigvis selekteres blandt frivillige til alle aktiviteter, finder jeg det passende at betegne denne proces som mobilisering, det vil sige de teknikker, der anvendes for at bemande et projekt med nye frivillige.

 

Rekruttering – vis potentielle frivillige døren til din organisation

Rekruttering af frivillige handler om at opbygge en platform for at potentielle frivillige møder din organisation. Med andre ord handler rekruttering af frivillige om at vise døren til din organisation. Det kan man gøre på en hjemmeside, med folder eller på en informationsaften.

Det er min erfaring, at på en rekrutteringsplatform bør potentielle frivillige minimum opleve følgende:

  • Din organisations image – mennesket vælger organisationer de kan spejle sig i – De aktiviteter man kan engagere sig i, hvornår, hvordan og med hvem
  • Kontaktoplysninger på ansvarlige for aktiviteter
  • En ambassadør for dit frivilligmiljø – en af de nuværende frivillige
  • Alternativ Valuta (et begreb lån af Uffe Elbælk) – hvad får man ud af at være frivillig ud over arbejdet

Men en rekrutteringsplatform er ikke det samme som, at potentielle frivillige bliver engageret i organisationens arbejde!

 

Mobilisering – engagér potentielle frivillige

Mobilisering af frivillige handler om at engagere potentielle frivillige på en rekrutteringsplatform i en aktivitet i din organisation. Hvor rekruttering af frivillige handler om at vise døren til din organisation, handler mobilisering af frivillige om at få de frivillige ind af døren og engagere sig. Det er de teknikker, du bruger til at få potentielle frivillige over i dine aktiviteter.

Der er rigtig mange måder at gøre dette på, alt efter hvilken type rekrutteringsplatform det sker på. Jeg synes, den personlige samtale er at foretrække, hvor det er muligt. Grænsen mellem mobilisering og rekrutteringer af frivillige i praksis flydende, da det aldrig er åbenlyst, hvornår nye frivillige træder ind i organisationen, og hvorfor de gør det.

 

Det er ikke let!

Forhåbentlig kan distinktionen mellem mobilisering og rekruttering af frivillige gøre opmærksom på, at en informationsaften eller hjemmeside kun er det halve arbejde. Den anden halvdel består i at benytte forskellige teknikker til at mobilisere de potentielle frivillige – og det er svært!

 

Reference:
Gold, Jeff (2007), ‘Recruitment and selection’, in Bratton, J. & Gold, J., Human Resource Management. Theory and Practice, 4th ed., Houndmills et al.: Palgrave Macmillan