Troels Broberg Carlander, konsulent i Ingerfair

sidste artikel skrev jeg om motivation af frivillige, så de forbliver i din gruppe eller i dit projekt. Her var der i høj grad tale om vigtigheden i at kende de frivillige for at kunne motivere dem bedst muligt. I dag vil jeg se på, hvordan vi sikrer, at de bidrager på den bedst mulige måde.

 

Hvorfor frivillige?

Først og fremmest mener jeg, at det er vigtigt at gøre sig klart, hvorfor man egentligt arbejder med frivillige. I nogle organisationer er det nyt, og i andre er det en del af organisationens grundlag. I alle tilfælde er det relevant at gøre sig det klart, hvorfor netop din organisation samarbejder med frivillige.

Enhver organisation har et formål og en grund til at eksistere. De aktiviteter, projekter og initiativer, en organisation laver, skal direkte eller indirekte være med til at opfylde dette formål. Det kan der være en tendens til at glemme i nogle typer frivillige organisationer, hvor drift og opretholdelse af grupper kommer til at fylde al tiden, og grunden til, at man eksisterer kan glide lidt i baggrunden. Dette formål skal være til stede i bevidstheden, når man tænker på, hvordan man får det bedste ud af de frivillige.

Overordnet set ser jeg fire forskellige årsager, til at man som organisation vælger at bruge frivillige:

  • Troværdighed – De frivillige har en særlig værdi, i kraft af at de er ulønnede.
  • Samfund – Organisationen får en stærkere tilknytning til det omkringliggende samfund.
  • Innovation – Frivillige kan bidrage med ideer og måder at se organisationen på, som ansatte måske ikke kan.
  • Ressourcer – Man kan nå længere ud end med ansatte, der er dyre i drift.

Tænk over, om der er en eller flere af de ovennævnte årsager til stede i din organisation. Når det så er klart, hvorfor I arbejder med frivillige, kan I begynde at se om jeres grupper leverer i forhold til jeres organisations formål. I sammenhæng med den foregående artikel er det muligt, at man har en meget motiveret og positiv gruppe, der ikke leverer noget af betydning til organisationens formål. Her er du nødt til at give de rigtige rammer for gruppen, og der er det igen nødvendigt, at du kender de enkelte personer.

 

Motivation af frivillige med frivilligroller

Det er ikke i alle organisationer og i alle tilfælde, at det er nødvendigt, at den enkelte frivillige kender hele organisationens kerneværdi og de langsigtede strategiske overvejelser. Men det er vigtigt, at de ved, hvad de selv skal opnå i deres arbejde. Det kan opnås på mange forskellige måder alt efter, hvem de frivillige er, som vi så på i sidste artikel.

Her handler det igen om den enkeltes motivation for at deltage. Hvis de skal bidrage til organisationens formål på den bedst mulige måde, skal de have en mulighed for at være der, hvor de er motiverede til at være. Det kan være, at det er en revisoruddannet frivillig, der gerne vil bidrage med sin viden til at sikre aktivitetens økonomi, og på den måde får brugt sine erfaringer og kompetencer på en måde, der gavner formålet. En anden revisor kunne dog lige så godt søge sin motivation tæt på kerneaktiviteten og helst holde sig langt væk fra regnskaberne, som han eller hun sidder med til dagligt. Derfor er det vigtigt at kende de frivilliges kompetencer, men i lige så høj grad de frivilliges motivation.

 

Motivation af frivillige med karrierestier, der giver plads til udvikling

Men hvordan organiserer man så sin organisation og aktiviteter på en måde, hvor de frivillige bidrager bedst muligt til formålet? Først og fremmest er det selvfølgeligt vigtigt, at de aktiviteter og projekter, man laver, bidrager til organisationens formål samtidigt med, at det er klart, hvorfor det netop er frivillige, der løfter denne opgave.

Nu skal du så sørge for, at de frivilliges tid og engagement bidrager mest muligt. Vi har talt om, at du skal kende de frivillige, så du ved, hvordan de kan og vil bidrage. Derudover skal du være klar over, at både motivation og kompetencer kan ændre sig. En frivillig kan lære noget nyt eller bliver dygtigere til noget, der gør, at de kan udfylde en anden rolle, eller noget kan ændre sig i deres liv, der gør, at de får mere tid, og nu gerne vil være med i den bestyrelse de tidligere valgte fra.

Derfor er det vigtigt, at du åbner en sti i organisationen, som de frivillige kan bevæge sig på. Det kan endda være, at det er organisationen, der skal stille kurser til rådighed, hvis den frivillige gerne vil være leder eksempelvis. Denne sti skal være tydelig og let at bevæge sig frem og tilbage på, så den frivillige til alle tider bidrager på den måde, der bedst gavner organisationen samtidigt med, at den frivillige får indfriet sine ønsker til det frivillige arbejde.

Med disse redskaber har du en mulighed for at sikre, at de frivillige bliver i organisationen, samtidigt med at de bidrager på den bedst mulige måde, og ikke blot kører deres eget løb uden for organisationens rammer og formål.