Av Sylvia Jacobsen, seniorkonsulent og partner i Ingerfair

Omar kom fra Syria og til Norge for fire år siden som flyktning, smuglet via Tyrkia. Han har studert mekanisk ingeniør i hjemlandet sitt, og er en frivilligentusiast

Jeg møtte Omar for første gang for 2 og et halvt år siden på en festival i Kristiansand. Der møtte jeg en smilende og motivert fyr, som ryddet og stod på. Jeg tok en prat med Omar i forrige uke om hva som er viktig for ham som frivillige for å holde motivasjonen oppe.

“Jeg er alltid motivert og for meg er det karma. Det du gjør for andre, får du tilbake.
Da jeg var på vei til Norge fikk jeg ikke så mye hjelpe, men det skulle jeg ønske jeg hadde fått. Så det å gi noe tilbake og hjelpe andre holder min motivasjon oppe. Det at jeg har en leder som kan motivere meg er også viktig. For meg er en motiverende leder en person som du blir motivert av bare av å se han eller henne, og føle den energien den personen gir. Men også en som har et høyt tempo og kommuniserer veldig bra med de andre, og som kan gjøre dagen din bedre og, som alltid kan være der for å hjelpe med det som trengs.”

 

‘I følge forskning så er Omar den han er på bakgrunn av arv og miljø. De mennesker som yter en frivillig innsats kan beskrives som en blanding sukkerdrops i en pose. Vi er unike og forskjellige og motiveres derfor forskjellig.

Når jeg er ute å underviser om temaet motivasjon og stiller dem spørsmålet om hva de som ledere gjør for å holde motivasjonen oppe hos sine frivillige så er det gjerne 70% som svarer frivilligfester, takker dem for innsatsen
og gir dem t-skjorter eller pins og lignende. Noe som overhode ikke er galt. Tvert i mot veldig riktig og viktig for noen. Men du som leder skal være bevisst på at det er ikke bare annerkjennelse som holder motivasjonen oppe hos alle de frivillige. I følge vår praktiske forskning så er det flere. Vi presenterer i våre bøker og undervisning 4 motivasjonsteknikker så i tillegg til anerkjennelse  så er det også eierskap, ansvar og resultatorientering.

Så mitt råd er: Stopp opp i tankesettet ditt og se hvordan du kan bruke disse andre teknikkene mer bevisst i ditt arbeid, slik at du kan bli best på motivasjon i din organisasjon.

Eierskap: Handler om å gi slipp på kontroll og gi de frivillige mulighetene til å bestemme selv

Ansvar: Handler om å vise de frivillige tillit til at de kan løse oppgaven

Resultatorientering: Handler om å synligjøre  å verdsette det  de frivillige oppnår

Anerkjennelse: Handler om å se de frivillige  og  sette pris på hvem de er, og hva de gjør

Resultater av å være bevisst på disse teknikkene er flere, men jeg har et godt eksempel på effekten av å gi de frivillige tillit og ansvar. Det var den gangen jeg var regionansatt i Redd Barna region sør. En stor region å dekke. Her var det  blant annet en frivillig gruppe som hver uke kom sammen og gjorde meningsfulle aktiviteter med barn på asylmottakene i Kristiansand. Disse spurte jeg om ønsket å engasjere seg noe ekstra under vår Nasjonale kampanje ”først og fremst barn”

Et knipe av disse ønsket å bidra! Dette var studenter som studerte alt i fra PR og markedsføring til journalistikk. Vi kartla deres kompetanse i sammen og de fikk ulike roller på bakgrunn av ønske og kompetanse. Noen av rollene var dugnadskoordinator, PR ansvarlig og sponsoransvarlig. Resultatene av denne tilliten de fikk for å løse oppgaven på sin måte var blant annet best mediedekning i Norge, så mye spons jeg aldri har sett maken til, og sist men ikke minst noen fantastisk motiverte frivillige som gjorde en fantastisk jobb.

Ved å «kjenne mine frivillige» visste jeg hvem som ønsket å gjøre hva. Derfor er det så viktig å stoppe opp å tørre og spørre sine frivillige om det er andre ting de kan tenke å gjøre i organisasjonen og bli kjent med hverandre. Ha for eksempel en konkret aktivitet de kan engasjere seg i og vis hva slags roller du ønsker at de skal fylle. Som Mother Teresa ville sagt “kjenner du dine frivillige godt nok?”

Omar er bare én av mange fantastiske og resurssterke personer fra Syria og andre steder som jeg har møtt i min tid som frivillig, og tilrettelegger for frivillig innsats. Et fellestrekk fra alle jeg har møtt, er at alle ønsker å bli motivert. Da er det viktig å huske på at hver enkelt frivillig ønsker og bli motivert på forskjellig måter. Alle er unike og de er den de er på bakgrunn av arv og miljø.

Du kan lese mer om hvordan du kan holde motivasjonen oppe hos dine frivillige og få konkrete verktøy fra vår populære bok ”Slik leder du frivillige i ulike situasjoner”

 

Tenker du at det er på tide med et kurs for å styrke opp din kompetanse, eller andre i din organisasjon trenger dette så send oss en mail på ingerfair@ingerfair.dk for en uformell prat.