af David Samsøe, Uddannelseskonsulent i NGO Academy, 2014

Når du skal skrive gode rekrutteringsmaterialer, skal du prioritere tiden til disse få men vigtige overvejelser inden du giver dig i kast med skrivningen.

 

Skriv til en snæver målgruppe

Du skal ikke skrive til så mange som muligt i dit rekrutteringsmateriale – det skal kun henvende sig til de rette mennesker!
Som tekstforfatter af informations- og kampagnemateriale anbefaler vi, at du først overvejer, hvem dine kommende frivillige er, før du skriver.

Ofte vil man gerne tiltrække så mange potentielle frivillige som muligt og havner derfor i en af to faldgruber. Enten skriver man så bredt, at det passer på alle, og derfor ikke rigtig taler til nogen i det hele taget. Den anden mulighed er, at man kun skriver om sin forening og dens mærkesag, så en kommende frivillige ikke rigtig kan se sig selv og sin egen glæde ved at gøre en forskel hos jer.

 

Sørg for at skelne mellem jeres mærkesag og den frivilliges motivation

Først og vigtigst er at undgå at prøve at skrive til alle, der måske kunne blive frivillige. Overvej hvilken type frivillig, der er i målgruppen for kampagnen (alder, type af opgaver, hvor mange etc.). De overvejelser er vigtige, fordi de giver dig et præcist billede af mennesket, du skriver til. Det skal nemlig være tydeligt for modtageren i rekrutteringsmaterialet.

Selvom det går imod din intuition, er anbefalingen at nedtone mærkesagen og i stedet bruge pladsen til at skrive på den frivilliges banehalvdel. Skriv i stedet, hvad den frivillige får ud af at være frivillig hos dig. Der er nemlig rigtig mange (gode) grunde til at være frivillig, der ikke kun har noget med mærkesager at gøre; det sociale, cv’et, hvilken livsfase man er i, ønsket om at være med i et fællesskab, social kapital osv.

 

3 pejlemærker når du skriver dit eget rekrutteringsmateriale:

  1. Skriv på modtagerens banehalvdel – kommuniker, hvad din kommende frivillige oplever er motivationen for ham eller hende. Med andre ord: hvad får de med hjem som frivillig hos jer?
  2. Brug altid menneskeord – du kender jeres mærkesag indefra og ud. Hold igen med de interne sprogtermer eller fagord. De er forståelige for jer, men ofte ikke for en nytilkommen. Fagord bærer nemlig en masse mellemregninger med sig, som din modtager ikke kender. Øv dig derimod i at skrive, som om du sad til familiefesten og skulle forklare din landmandsonkel fra Nordjylland, hvad du laver.
  3. Før at du skriver på din modtagers banehalvdel, så gå evt. til de frivillige, du allerede har og stil to spørgsmål: ’hvad er vigtigt for dig ved at være frivillig?’ og dernæst: ’hvorfor er det vigtigt for dig?’ Stil spørgsmålene i den rækkefølge. Ofte vil ’hvad’ resultere i at svaret ligger på linje med mærkesagen, hvorimod ’hvorfor’ ofte bringer de mere personlige og følelsesmæssige grunde på banen. Når du skriver, så skriv mere ud fra ’hvorfor’-svarene end ’hvad’-svarene.