Av Sylvia Jacobsen, seniorkonsulent i Ingerfair

Høsten er her. Jeg personlig elsker høsten. Fine farger, store myke sjerf rundt halsen og  tid til å tenke og reflektere over for eksempel hvordan få flere frivillige.

I forrige måned snakket jeg om verdien av frivillighet og hva man som organisasjon og enkeltfrivillig faktisk kan bidra med inn i en kommune. I dag skal vi se på hvordan du kan få flere frivillige gjennom et samarbeid.

Denne artikkelen handler om hvordan samarbeid med en annen organisasjon, kommunal institusjon, forening eller virksomhet kan føre til flere frivillige. Vi ser på hvilke fordeler og ulemper du skal være oppmerksom på når du for eksempel skal inn å samarbeide med et eldresenter eller kommune i forhold til hjemmetjenester. For du sitter jo gjerne på den siden som skal organisere og rekruttere de riktige frivillige til oppgaven.

Flere ressurser og større nettverk gir gode muligheter for å rekruttere

Du har større sjans for å nå målet til din organisasjon hvis dere er to eller flere organisasjoner som jobber sammen. Sammen er dere sterke, og dere har mulighet for å mobilisere et langt større nettverk.

Samarbeid kan gi god inspirasjon til en annen måte å jobbe på – og kanskje kan dere bytte rekrutteringsideer og prøve dette i egen organisasjon. Er du den som sitter med prosjektet, kan du dessuten være heldig å finne en organisasjon som allerede har frivillige, men som mangler et sted de kan engasjere seg.

På et av mine kurs i ’Rekruttering av frivillige’ var det nettopp det som skjedde. Her fant et sykehjem som manglet frivillige og en organisasjon med flere pensjonister som ikke hadde noe konkret å gjøre hverandre. De ble enige om at organisasjonen med flere pensjonister kunne låne ut arbeidskraft til sykehjemmet.

Når du ikke selv har ressursene

Det tar tid å rekruttere, fastholde og lede frivillige. Derfor kan samarbeid også være en god løsning hvis det ikke er satt av tid til frivilligkoordineringen.

Det var slik et godt samarbeid startet, da en kvinneforening kontaktet meg gjennom en festival jeg jobber med. Kvinneforeningen ville gjerne gjøre noe for lokalsamfunnet. Jeg manglet masse frivillige og spesielt fra den målgruppen. Samarbeidet ble en stor suksess og vi gleder oss allerede til 2018. Jeg kan også nevne gode samarbeid med politikerne i kommunen som stilte, og en stor gjeng i fra Syria som bidro med flere frivillige.

Samarbeid er en god historie

Samarbeid er generelt en god historie som kan dekkes f.eks. gjennom lokalaviser og tv. Den gode historie kan f.eks. være, hvordan dere på hver deres kant jobber mot samme mål, men har nå gått sammen for å bli enda bedre. Her er sakens viktighet i fokus, og det er et godt utgangspunkt for en artikkel.

Et godt eksempel er TV-aksjonen verdens største dugnad. Her står menigheter, idrettslag og kommuner, og oss enkeltborgere i sammen. Dette samarbeidet fører til at flere tusen frivillige går med bøsse hvert år for ulike saker.

Er samarbeidet ordentlig forankret og fordelt?

Den gode energien og de gode intensjonene kan fort gå tapt hvis du ikke har laget en ordentlig forventningsavstemning før dere går i gang med samarbeidet. Det er viktig at arbeidsoppgavene er fordelt mellom dere på en måte som gir mening. Slik at dere best mulig kan nå målet.

Dine eller mine frivillige – hvem har ansvaret?

Når dere går i sammen om et prosjekt, er det viktig at dere vet hvem som har ansvaret for de frivillige. Hvem er de forsikret under? Hvem tar seg av konflikthåndteringen? I verste tilfelle er det ingen som gjør noe, fordi alle tror at noen gjør det. Det er den klassiske feil som mange gjør.

Det handler selvfølgelig om forventningsavstemning og rollefordeling, men også om en god prat om hva som er ’ok’ – f.eks. hvordan man snakker med hverandre.
Når samarbeidet går i gang, møtes forskjellige kulturer, og forskjellige ting kan være akseptabelt. I den ene sammenheng er det kanskje helt fint at man snakker litt røft til hverandre og har en ganske konkurransepreget tilnærming til arbeidet, mens i en annen situasjon har man mer fokus på toleranse og fellesskap.

Der er altså en rekke overveielser du skal gjøre hvis du velger samarbeid som en måte å rekruttere frivillige på. Men det er absolutt noe å vurdere!