Studentermedhjælper i Ingerfair

Bliv en del af Ingerfair – et af Danmarks førende konsulenthuse inden for frivillighedsområdet!

I Ingerfair arbejder vi med at skabe de bedste rammer for, at frivillige organisationer styrker deres involvering af frivillige, så organisationen lykkedes med deres mærkesag. Ingerfair er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for frivillighedsområdet.

 

Dine arbejdsområder som studentermedhjælper i Ingerfair

Vi søger en studentermedhjælper, som vil arbejde sammen med os om at drive undersøgelser hos vores kunder i de frivillige organisationer. Det kræver, at du er skarp på dataindsamling og gerne både stærk indenfor kvantitative og kvalitative metoder og analyser.

Du skal blandt andet bistå vores konsulenter og vidensmedarbejder i at drive undersøgelser inden for projektet ’Den store generationsudfordring’, undersøgelser af arbejdsmiljø og trivsel blandt lønnede medarbejdere, der arbejder med frivillige.

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a. udvikling af undersøgelsesdesign, indsamling, kvantitativ- og kvalitativanalyse og formidling af data.

Udover vidensproduktionsopgaver vil der være mulighed for, at du kan blive koblet på andre mindre kunderelaterede projekter og aktiviteter. Du vil i Ingerfair blive en del af en spirende og dynamisk arbejdsplads bestående af syv medarbejdere, hvorfor du hurtigt vil komme helt ind i maskinrummet af vores arbejde.

 

Lidt om dig

Vi søger en person, der kan lide at arbejde med undersøgelsesdesign, dataindsamling og analyse. Vi forestiller os, at du læser på en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse.

Her er de vigtigste kompetencer, vi tænker du har:

  • Har stærke analytiske kompetencer
  • Er stærk inden for kvantitative metoder
  • Har erfaring og viden om kvalitative metoder
  • Er hjemmevant i Microsoft-pakken
  • Er struktureret i dit arbejde

Det er ikke et krav, at du har et indgående kendskab til den frivillige sektor i Danmark, men det er en fordel.

 

Arbejdstimer og løn

15 timer/ugen – du kan i høj grad selv tilrettelægge dine arbejdsopgaver afhængig af arbejdspres samt studie og eksamenstider. Overenskomstreguleret timeløn 147 kr./timen (+ feriepenge).

Ved arbejde på kundeopgaver gives et rådighedstillæg på 21 kr. i timen, og her skal du være forberedt på, at noget af din arbejdstid kan forekomme om aftenen eller i weekenden.

Du tilrettelægger selv dine arbejdsdage i samråd med Frederik C. Boll.

 

Sådan søger du og ansøgningsfrist

Vi vil rigtig gerne modtage en motiveret ansøgning, hvor du fortæller lidt om, hvad du brænder for, og hvorfor du gerne vil arbejde for os. Vi vil også gerne se dit CV, hvor du viser os, at du har erfaring (fra studiet eller andet studiejob) med de kompetencer, vi søger.

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 28. marts 2022 kl. 10.00. Vi indkalder løbende til samtaler.

Send din ansøgning og CV til Frederik C. Boll på frederik@ingerfair.dk.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til Frederik, hvis du har spørgsmål.

E frederik@ingerfair.dk
T 4084 7481

Kontaktoplysninger:

Frederik C. Boll

Direktør i Ingerfair

E frederik@ingerfair.dk

T 4084 7481

Ansøgningfrist:

Mandag d. 28. marts ´22  kl. 10.00