Ledelse av frivillige

Konflikthåndtering her og nå i arbeidet med frivillige

Av Sylvia Jacobsen, seniorkonsulent i Ingerfair I en artikkel jeg skrev tilbake i 2015 kunne du lese om hva som gjør…

Samfunnets utvikling og de seks typer frivillige

Av Sylvia Jacobsen, februar 2017   Sist måned så skrev vi en lengre artikkel om samfunnsendring og nye former for frivillighet….