Av  Sylvia Jacobsen og Marie B Holdt, seniorrådgivere i Ingerfair

I disse dager har det vært  kommunevalg i Danmark og frivillighet har stått i fokus hos politikerne. Kommunene har i høy grad fått øye på verdien av det frivillige arbeidet, og seneste tall viser at to tredjedeler av kommunene i Danmark siden 2014 har samarbeidet med lokale foreninger. Men tallene viser også at kommunene i gjennomsnitt har ansatt 4 personer på fulltid for å samarbeide med frivillige.

Derfor har medienes fokus i den seneste tid i Danmark omhandlet spørsmålet: tar frivillige de ansattes jobb?

I Norge har vi hatt stortingsvalg og diskusjonen rundt kutt i frivilligheten i statsbudsjettet har vært mer i vinden enn noen gang før. Staten selv mener de har gjort en rettferdig fordeling.
På avsluttningskonferansen holdt av forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor den. 8. november så
snakket blant annet, Linda H Helleland om verdien av frivillighet, og hvor viktig frivilligheten er.
Det er selvsagt viktig for staten og være på lag med frivilligheten i disse dager hvor det snakkes om outsourcing tilbake til frivilligheten. Det er flott at vi også skal få en ny frivillighetsmelding.
Da tenker vi at man også kan ta vurderinger med å bevilge penger til kommunene for å ansette flere koordinatorer slik at de kan sørge for at samarbeidet mellom kommunene og frivillige skal bli best mulig.

I Ingerfair snakker vi med mange kommunalt ansatte når vi holder kurs om samarbeid med frivillige i offentlige institusjoner. På disse kursene er et av hovedemnene ’forholdet mellom ansatte og frivillige’, fordi de ansatte, som har ansvaret for de frivillige, i høy grad møter skepsis fra deres kollegaer.
Denne skepsisen medfører samarbeidsproblemer mellom frivillige og ansatte, og resulterer i at de frivillige stopper, og det går til sist utover innbyggeren som ønsket å være en del av den frivilliginvolverende aktivitet.

Derfor mener vi, at om man ønsker å involvere frivillige på offentlige institusjoner er det viktig og sørge for at det ikke kun blir snakket om i gangene, men løftet frem i lyset og opp på dagsorden for å ta diskusjonen om hvorfor man ønsker å involvere frivillige.

Hvorfor involverer vi frivillige på offentlige institusjoner?

Frivillige skal involveres fordi, det gir mening for den målgruppe, det jobbes med.
Frivilliginvolverende aktiviteter skal være en del av løsningen på den oppgave den offentlige institusjonen har.
Det kan være et sårbart emne å ta opp.

De frivillige skal ikke løfte oppgaver som ansatte best kan løfte.
Men det er oppgaver som ansatte aldri kan løfte, og det er å være en ’ikke-betalt relasjon’. Uansett hvor omsorgsfulle og empatiske de ansatte er, er de alltid en betalt relasjon.
Involveringen av frivillige gir altså best mening hvor den frivilliginvolverende aktivitet gjør en forskjell for innbyggeren, fordi det er en som kommer i sin fritid og engasjere seg.

Det kan være besøksvennen som kommer et par timer og snakker med en pleietrengende hjemboere, mentoren som bruker tid med den unge som trenger tilpasning, eller familien som inviterer en flyktningfamilie på kveldsmat.
Det er her, hvor innbyggeren møter mennesket som ikke er drevet av lønn og begrenset med tid.
Og det gjør en forskjell.

Ønsker man som institusjon å involvere frivillige, skal man altså overveie hvilke aktiviteter eller oppgaver man har, hvor nettopp det er en frivillig som ivaretar oppgaven og at denne oppgaven gjør en forskjell.
Den menneskelige ikke-betalte relasjon.

Det er altså ikke de oppgavene hvor det krever en ansats faglige kompetanse, som skal ivaretas av frivillige. På gamlehjemmet skal ikke de frivillige ta seg av pleien av de eldre. De frivillige kan derimot arrangere turer ut av huset, arrangementer for en eller flere beboere, eller være den rolige bordverten under spisningen, som har tid til en prat og ikke skal passe alarmene som ringer.

Bryt ned tabu og barrierene

Når institusjonen har jobbet med å skape frivilliginvolverende aktiviteter som gagner innbyggerne, er det viktig at det informeres bredt ut om hvorfor det involveres frivillige.
Noe av det viktigste er at alle medarbeidere skal informeres om hvorfor det involveres frivillige, og forsikres at det ikke betyr nedskjæring i de ansattes tid og arbeid.
Frivillige har nemlig et annet fokus, og blir noe ekstra i hverdagen til glede og gavn for innbyggerne..

Dette samarbeidet med frivillige kan kun la seg gjøre, hvis ledelsen støtter opp om det, og sikrer at alle medarbeidere føler seg velinformert om samarbeidet med frivillige.
Det skal være åpenhet og klarhet om motivet bak, rammer for hvilke oppgaver de frivillige ivaretar og hvilke de ikke ivaretar, og minst en ansvarlig for det frivillige engasjementet.

Det er ingen reelle tall som viser, at frivillige erstatter ansatte på arbeidsplasser, men der er flere og flere historier som bekrefter at frivillige erstatter initiativer, som blir avsluttet av kommunene.

Men hva kan du gjøre? Hva burde du ha fokus på, og hvordan kan man gå frem her for å hindre uenigheter og konflikter i et potensielt samarbeid?
Vil du høre mer om hva du kan gjøre eller ønsker å bli bedre på samarbeid så kontakt oss for en uforpliktet prat.

Frivillighet i kommuner og det offentlige

For noen er det krevende og utfordrende å snakke  om frivillighet i kommunen, det offentlige og samskapelse. I Ingerfair ser vi det som en spennende mulighet for, at borgere kan engasjere seg i lokalsamfunnet mange tilbud; eldre, friluft og det lokale kulturliv. Det handler om medborgerskap, men det skal gjøres riktig.

Derfor tilbyder vi: Faglig samtale med en Ingerfair konsulent

  • Få en større forståelse med dine utfordringer med en som kjenner dine arbeidsoppgaver.
  • Få en kompetent samtalepartner, som du kan diskutere problemstillinger med. Slik at du kan se ting i et nytt lys.
  • Et fortrolig rom og en samtalepartner med et høyt faglig nivå, i en lik linje som din virkelighet.

Trenger du hjelp eller sparring på et konkret prosjekt er det bare å kontakte oss: ingerfair@ingerfair.dk