Hvad gør du, hvis din ledelse beder dig om at rekruttere en masse nye frivillige, men allokerer nogen ressourcer til rekrutteringsprocessen? Eller hvis dine frivillige ikke synes, de nye frivillige du rekrutterer er gode nok? Det diskuterer vi i denne episode af Ingerfairs podcast, som du nok har regnet ud handler om rekruttering.

Monopolet består af forfatterne til vores bog Sådan rekrutterer du frivillige, nærmere bestemt Troels Broberg Carlander, Julia Bjerre Hunt og Marie Baad Holdt. I løbet af episoden kommer vi igennem tre rekrutteringsudfordringer.

 

1) Mine frivillige gider ikke nye frivillige (kun, hvis de minder om dem selv)

“Så alle kan se, at på et tidspunkt kommer det til at gå galt.” Sådan starter Mads sit dilemma til os. Mads arbejder i en organisation, hvor de frivillige løfter flere og flere opgaver, men der kommer ikke flere frivillige. Derudover er sekretariatet og de frivillige, som efterhånden har været der i mange år, ikke enige om, hvilke frivillige foreningen har brug for.

 

2) Ingen ekstra midler til rekrutteringsprocessen

I dagens andet dilemma spørger Mette, hvordan hun skal klare at rekruttere en masse nye frivillige, så hendes organisation kan vokse, når hun allerede har travlt med alle sine driftsopgaver?

 

3) Hvorfor kan vi ikke få lige så mange frivillige som de store organisationer?

Dagens sidste dilemma kommer fra Peter, som kommer fra en lille organisation, der mangler frivillige mentorer. De oplever, at de, omvendt mange af de store organisationer, har rigtig mange brugere, men mangler frivillige. Nu har de fået bevilliget penge til et nyt spændende projekt, men det kræver jo også, at de skal ud og finde flere frivillige og hvordan gør man lige det?

 

Vores monopol tager disse spændende rekrutteringsdilemmaer op til diskussion og finder frem til forskellige, gode løsniger.

 

OBS: Vi har valgt at anonymisere alle personer og organisationer der medvirker.

LYT TIL PODCASTEN