Undersøgelser og analyser

Vi laver undersøgelser, evalueringer og analyser, som både trækker på kvantitative og kvalitative metoder. Det kan bl.a. være case-undersøgelser af organisationer eksempelvis vores undersøgelse af det gode psykiske arbejdsmiljø, som vi lavede for Dansk Magisterforening og større spørgeundersøgelser som ex. vores igangværende nationale undersøgelse af psykiske arbejdsmiljø.

Vi hjælper også frivillige organisationer til at kortlægge frivilligmiljøet og de frivilliges trivsel og motivation. Det gør vi både for den enkelte organisation, men vi tilbyder også organisationer at sammenligne sig med andre, det gør vi med vores T.R.A.V.L.-undersøgelse (link til)

Vores undersøgelser står sjældent alene, og vi designer dem ofte til at understøtte en igangværende udviklings- eller strategiproces eller i forbindelse med udvikling af redskaber til praksis.

Dette er ex. gældende for projektet, hvor vi, i samarbejde med Friluftrådet, lavede en kursusrække, for medarbejdere i kommuner og naturparker og udviklede redskaber og værktøjer, der kan hjælpe stat og kommuner med at etablere gode samarbejdsrelationer med frivillige i naturen. Vi har efterfølgende i samarbejde med Friluftrådet udgivet bogen “Frivillig i naturen“, som kan fås som gratis e-bog.

For Diakonissestiftelsen har vi bistået med en større evaluering af deres arbejde med frivillige samt de frivilliges arbejdsresultater. Det er mundet ud i et ledelsesværktøj der skal gøre samarbejdet med frivillige succesfuldt.

Der ud over laver vi også undersøgelser på forprojekter for fondsansøgninger.
Vores undersøgelser er behæftede med en vis fortrolighed, vi kan derfor ikke her gå helt i dybden med dem, men hvis du vil høre mere om vores undersøgelser og analyser så skriv til os på frederik@ingerfair.dk.