Metodeudviklingsprojekt – Høreforeningen

Engagere nye målgrupper

I starten af 2021 indledte vi et samarbejde med Høreforeningen om, hvordan de, gennem frivillighed, kan nå længere ud med deres arbejde og skabe positive forandringer for flere mennesker med hørenedsættelse.

Projektet er et forprojekt som fortages Pro bono af Ingerfair, hvor vi bidrager med at indsamle og skabe viden om nye eller underrepræsenterede målgrupper i Høreforeningen. Derudover foretages der en kortlægning af Høreforeningens eksisterende lokalafdelinger og grupper med henblik på, at få indblik i gruppernes muligheder og forudsætninger for at ’rumme’ nye typer frivillige.

Forprojektet har til formål at bidrage med viden til et metodeudviklingsprojekt om, hvordan foreninger kan engagere og inddrage potentielle medlemmer fra udvalgte målgrupper.

Det indledende forprojekt foretages i første halvdel af 2021 og har til formål at kvalificere og begrunde en fondsansøgning i et datamateriale.

For mere information om projektet kontakt videns- og analysemedarbejder Line Lund Mikkelsen.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
kontakt os for at høre mere.