Metodeudviklingsprojekt – Høreforeningen

Nye måder at engagere medlemmer på

I starten af 2021 indledte vi et samarbejde med Høreforeningen om, hvordan de, gennem frivillighed, kan nå længere ud med deres arbejde og skabe positive forandringer for flere mennesker med hørenedsættelse.

Omdrejningspunktet i Høreforeningens eksisterende landsdækkende struktur for frivillighed er lokalafdelinger. Denne struktur er dog udfordret, fordi det er blevet sværere at finde frivillige til det lokale bestyrelsesarbejde.

I Ingerfair lavede vi en forundersøgelse Pro bono af Ingerfair, hvor vi undersøgte, hvordan potentielle frivillige blandt de erhvervsaktive og unge (under 30 år) medlemmer kan engageres. Derudover foretog vi en kortlægning af Høreforeningens eksisterende lokalafdelinger og grupper med henblik på at få indblik i gruppernes muligheder og forudsætninger for at ’rumme’ nye typer frivillige.

Forundersøgelsen har resulteret i udviklingen af en national indsats, hvor erhvervsaktive frivillige rådgiver andre erhvervsaktive medlemmer om, hvordan man skaber et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, hvor der tages hensyn til et hørehandicap. Derudover er fire virksomheder gået med i udviklingsarbejdet med at afprøve tiltag på arbejdspladsen, som skal styrke trivslen blandt medarbejdere med et hørehandicap.

 

Arbejdet er finanseriet af Vellivforeningen og løber i perioden 2022 til slutningen af 2024.

For mere information om projektet, kontakt videns- og analysemedarbejder Line Lund Mikkelsen.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
kontakt os for at høre mere.