Kortlægning af frivilliges motivation og trivsel

En kortlægning af frivilliges motivation og trivsel er et rigtig godt redskab til at styrke jeres frivilligmiljø og derigennem også jeres arbejde med sagen og formålet.

 

En kortlægning drejer sig om at få indblik i, hvordan det står til med de frivilliges trivsel og motivation. Til at undersøge jeres frivillige trivsel og motivation kan I f.eks. vælge at bruge spørgeskemaer eller dialogmetoder. Det er vigtigt, at I vælger en metoder, der passer jeres organisation og frivilligmiljø, så det kan giver jer indsigt i, hvor der er udfordringer og hvor der er muligheder for at gøre det endnu bedre end i allerede gør.

 

TRAVL-undersøgelsen
I Ingerfair har vi udviklet en spørgeramme til at afdække frivilliges motivation og trivsel. Spørgeskemaet er udarbejdet på baggrund af vores erfaringer på området kombineret med spørgerammen for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

TRAVL-undersøgelsen dækker områderne:
TRIVSEL: De klassiske psykisk arbejdsmiljøspørgsmål omkring bl.a. stress, helbred og mobning.
RAMMER: Gode spørgsmål til de frivilliges oplevelse af indflydelse, selvbestemmelse og arbejdstider.
ANERKENDELSE: Spørgsmål omkring gennemsigtighed i, hvem der får hvad og ’karrierevejene’ for frivillige i din organisation.
VÆRDIER: De relevante spørgsmål om, hvordan jeres værdier praktiseres ind ad til.
LEDELSE: Vigtige spørgsmål om tydelighed i forventninger, samarbejdet med ansatte og leder.

I 2020 har vi foretaget en TRAVL-undersøgelse på tværs af 10 organisationer med svar fra flere end 400 frivillige.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med undersøgelser og analyse af en frivillig indsats.