Metodeudviklingsprojekt – Outsideren og Team Mod på Livet

Fællesskaber for alle

I efteråret 2020 indledte vi et samarbejde med Outsideren og Team Mod på Livet om et metodeudviklingsprojekt, Getting On. Over de næste 2,5 år skal vi nørde og udvikle metoder til at engagere mennesker med psykiske sårbarheder i frivillige fællesskaber.

Formålet med projektet, der er finansieret af Velux Fonden, er at anvende eksisterende viden om praksisfællesskaber til at udvikle et “onboardingforløb” målrettet mennesker med psykiske sårbarheder. Målet er at onboardingforløbet skal kunne anvendes i alle foreninger og organisationer, hvor ønsket er at inkludere denne målgruppe i et frivilligt, handlende fællesskab. Metoden skal gøre det muligt at bevæge sig fra en position af perifer deltagelse i et frivilligt fællesskab til at have roller som deltagende og medskabende i fællesskabet.

Metodeudviklingen i projekt Getting On bygger på flere års forarbejde i Outsideren, der har haft fokus på at styrke de frivilliges selvstændighed og rolle i fællesskabet i foreningen.

For at sikre, at den udviklede metode er relevant i flere kontekster, udvikles metoden i de to organisationer, Foreningen Outsideren og Team Mod på Livet, som begge er brugerdrevne frivillige fællesskaber.

Ingerfairs rolle i projektet bliver bl.a. at sikre en tydelig rammesætning af de enkelte aktiviteter i projektet samt systematisk opfølgning og læring, der kan oversættes til en metode til gavn for andre.

For mere information om projektet kontakt chefkonsulent Marie Baad Holdt

Læs pressemeddelelsen om projekt Getting On

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
kontakt os for at høre mere.

Bag om Ingerfairs involvering:

Vi møder fra tid til anden foreninger, som virkelig har en unik tilgang til at arbejde med frivillige. Det fandt vi hos Outsideren, og vi besluttede os for at lave en pro bono evaluering af deres gode arbejde. I evalueringen så vi, hvordan de metoder Outsideren bruger kunne videreudvikles til et decideret rammesat onboardingforløb, som gør det tydeligt, hvad forventningerne er til hinanden og hvilken rolle man kan spille. Og som selvfølgelig også gør, at man føler sig mødt og får lyst til at blive en del af fællesskabet,”

Frederik Boll, stifter og direktør i Ingerfair.