Odense kommune

Opstart af ny frivillig-platform

Siden foråret 2021 har vi i Ingerfair arbejdet på et projekt i samarbejde med Odense Kommune og Lev Odense.

Odense Kommune besluttede med budget 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere Frivillighed. Indsatsen har resulteret i, at der igangsættes en række profilprojekter i forvaltningerne i 2020-2022. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune. Projektet ”Flere muligheder for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap”, er bare ét af flere profilprojekter, der er blevet igangsat i 2021.

Tanken med profilprojektet er for det første at afdække, hvor der er behov for at etablere en platform af frivillige, så flere mennesker med handicap får mulighed for at dyrke en interesse sammen med en frivillig, og derved blive en del af det omgivende samfund, og for det andet igennem samarbejde med Lev og Lev’s samarbejdspartnere at øge antallet af frivillige.

 

Ved projektets afslutning i sommeren 2022, ser vi ind i følgende resultater:

  • Antallet af frivillige der har oplyst og godkendt, at vi har deres kontaktoplysninger, er 15. Hvortil yderligere 7 har reageret på vores markedsføring, primært den online del.
  • Antallet af borgere, der har deltaget i aktiviteter, er 24.
  • Vi har fundet det bedre med en anden organisering end det oprindelige opdrags fokus på matches, da et frivilligmiljø funderet i grupper fungerer bedst i dette tilfælde. De frivillige vil gerne fællesskabet og søger støtte og tryghed i, at der er andre frivillige sammen med dem til sådanne opgaver.
  • Adgangen til borgergruppen har vist sig at være en større udfordring end først antaget. Derfor har vi ændret i målgruppen, fra at være de mest ensomme og udsatte, til at være borgere der allerede (med hjælp fra støttepersoner) har overskud til at deltage i gruppeaktiviteter.
  • Markedsføring har virket bedst på de sociale medier. Primært kampagner rettet mod målgruppen. De fysiske print og opslag på offentligt tilgængelige steder i Odense, samt besøget på Studiestartmessen gav én frivillig.
  • Tovholdergruppen har været det vigtigste og sværeste element at få op og stå. Projektet blev hurtigt personbåret og skulle derfor forankres hurtigst muligt på de rette hænder for at sikre dens overlevelse.

 

Rapport

Til dette og lignende projekter har vi derfor ud fra ovenstående resultater, opstillet en række anbefalinger, som du kan læse i vores afrapportering til de involverede parter.
Rapporten er udarbejdet af Team Frivillighed, Odense kommune.
Læs rapporten

For mere information om projektet kontakt konsulent Lasse F. Petersen.

Læs rapporten med anbefalinger fra projektet; Flere muligheder for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap

Skabelsen af ny platform for frivillig

Læs artiklen om vores arbejde med at understøttet Odense kommune og Lev Odense i at starte en helt ny platform for frivillig op.

Læs hele artiklen