Odense kommune

Opstart af ny frivillig-platform

Siden slutningen af foråret 2021, har vi i Ingerfair arbejdet på et projekt i samarbejde med Odense Kommune og Lev Odense.

Odense Kommune besluttede med budget 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere Frivillighed. Indsatsen har resulteret i, at der igangsættes en række profilprojekter i forvaltningerne i 2020-2022. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune. Projektet ”Flere muligheder for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap”, er bare ét af flere profilprojekter, der er blevet igangsat i 2021.

Tanken med profilprojektet er at afdække, hvor der er behov for at etablere match mellem frivillige og mennesker med handicap, så flere mennesker med handicap får mulighed for at dyrke en interesse sammen med en frivillig og blive en del af det omgivende samfund.

Vi har skabt en styregruppe under Lev Odense, der skal arbejde for at matche frivillige og borgere med handicaps i Odense Kommune under overskriften ”Makkerskab i Fællesskaber”. Formålet er således at udvikle aktiviteter og ture til handicappede borgere, som har et behov for et større socialt netværk og dertil skabe en platform, der giver disse borgere en nemmere indgang til et ungdoms- og voksenliv.

Projektet kører frem til og med februar 2022. Ingerfairs rolle bliver i den periode at understøtte og lede projektet gennem planlægning, budgettering og organisering, og således styre det mod målet om at oprette en ny frivillig platform indtil det skal overleveres til styregruppen næste forår.

For mere information om projektet kontakt konsulent Lasse F. Petersen.

Skabelsen af ny platform for frivillig

Læs artiklen om vores arbejde med at understøttet Odense kommune og Lev Odense i at starte en helt ny platform for frivillig op.

Læs hele artiklen