Omverdensanalyse

OMVERDENSANALYSE MED FOKUS PÅ:

Deltagelse & deltagerskab – Motivation & fastholdelse – Bestyrelsesarbejde & professionalisering – Trivsel på arbejdspladsen 

Omverdensanalysen er er gennemført af büroCPH på vegne af Ingerfair.
Formålet med analysen er at undersøge, hvilke opmærksomhedspunkter frivillige civilsamfundsaktører har – eller fremover gerne vil have – inden for fokusområderne: deltagerskab, bestyrelsesarbejde & professionalisering samt trivsel på arbejdspladsen.

De tre fokusområder er valgt ud fra en vurdering af emnernes aktuelle relevans. Håbet er, at rapporten vil sætte nogle refleksioner i gang i relation til de tre tematikker, der er rapportens omdrejningspunkt.

Analysen inkluderer interviews med 7 erfarne civilsamfundsaktører med nøglepositioner inden for frivilligområdet i store, toneangivende civilsamfundsorganisationer.

Hent og læs

Omverdensanalysen