Metodehåndbog, i samarbejde med UlykkePatientForeningen

Metodehåndbog til organisering af nye frivillige på lokalt og lands-plan

I 2018 gik vi, som konsulent, sammen med UlykkesPatientForeningen i gang med at undersøge, hvordan UlykkesPatientForeningen kunne hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillig i foreningen.

På daværende tidspunkt var det muligt at være frivillig som medlem eller suppleant i en af deres lokalbestyrelser, som mentor eller bisidder eller som tovholder på et træningstilbud. UlykkesPatientForeningen havde et ønske om at skabe flere måder at være frivillig på hos dem, hvor den frivillige oplevede, at deres bidrag til foreningen matchede dét, som de havde at give i form af tid og ressourcer samt deres ønske om fleksibilitet.

UlykkesPatientForeningens udgangspunkt var og er, at frivillighed i sig selv kan være en energigivende faktor. Samtidig er frivillighed for mange også drevet af et ønske om at hjælpe andre, og derfor skal de frivilliges aktiviteter også svare til et behov, som medlemmerne i foreningen har.

I lidt over to år testede vi sammen med UlykkesPatientForeningen forskellige måder at være frivillig på i fem af foreningens lokalkredse samt i ét landsdækkende tilbud. Dette er der kommet denne metodehåndbog ud af, der beskriver de metoder, der blev brugt, og som fortæller om, hvad UlykkesPatientForeningen lærte undervejs.

 

Metodehåndbogens målgruppe

Målgruppen for metodehåndbogen er mellemstore landsdækkende foreninger med medlemsvalgte lokalafdelinger.

 

Lokalt og nationalt fokus i metodehåndbogen

Metodehåndbogen giver to perspektiver på involvering af flere frivillige. Det ene er ”Organisering af nye frivillige på lokalt plan”. Dette handler om, hvordan man som frivilligkoordinator kan arbejde sammen med lokalbestyrelserne i sin forening om at skabe flere frivilligroller på lokalt plan.

Det andet fokus er ”Organisering af nye frivillige på landsplan”. Dette handler om, hvordan man som frivilligkoordinator kan skabe flere frivilligroller nationalt ved at organisere en frivilliggruppe uden om de lokale afdelinger.

Projektet er finansieret af Velux Fonden.

 

For mere information om projektet kontakt konsulent Marie Baad Holdt

HENT METODEHÅNDBOGEN

Hent metodehåndbogen og bliv inspireret til hvordan du og din organisation kan organisere nye frivillige på lokalt og lands-plan.