Undersøgelser og analyser

Undersøgelser, analyser og evaluering af frivillighed

 

Mange processer kan med fordel understøttes af vidensopsamling. Det kan være en strategiproces eller et forløb om at videreudvikle organisationens frivilligmiljø.

Det kræver en særlig forståelse for frivillige og frivilliginvolverende organisationer, når der skal laves undersøgelser og analyse af den frivillige indsats. Eksempelvis giver det sjældent interessante svar, hvis man spørger dine frivillige: ’Hvad motiverede dig til at starte hos os?’ Her får man formentlig nærmere svaret på, hvilken anledning der gjorde, at man engagerede sig (for eksempel at ens nabo spurgte, om man ville hjælpe til).

 

Læringsmaterialer om frivilligheden i jeres organisation

På baggrund af undersøgelse og analyse af den frivillige indsats er der også mulighed for at få lavet praksisnære læringsmaterialer specifikt målrettet til jeres organisation.

Vi har udgivet og redigeret mere end ti fagbøger og håndbøger om involvering og ledelse af frivillige samt samskabelse. Det gør os til den organisation i Danmark, der har leveret et sammenhængende fagligt univers for arbejdet med frivillige. På baggrund af den viden, har vi lavet målrettede læringsmaterialer til forskellige sektorer. Eksempelvis har vi udgivet bogen ’Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken’, og vi har udarbejdet bogen ’Frivillige i naturen’ for Friluftsrådet.

 

Sådan udfører vi undersøgelser og analyse af frivilligheden i din organisation

I Ingerfair kan vi hjælpe med at lave undersøgelser af forskellig karakter både før, under og efter projektforløb. Det kan være exit-interview med tidligere frivillige, kortlægning af frivilligprofiler, resultaterne af de frivilliges arbejde eller ressourcetrækket blandt ansatte, der arbejder med at engagere og involvere frivillige. En grundig undersøgelse af frivilligheden i din organisation kan være med skabe specifik viden i forhold til frivilligstrukturerne i din organisation og styrke projektforløbets resultater.

Vores undersøgelser er behæftede med en vis fortrolighed, vi kan derfor ikke her gå helt i dybden med dem, men hvis du vil høre mere om vores undersøgelser og analyser så skriv til os på frederik@ingerfair.dk.

Eksempler

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med undersøgelser og analyse af frivillige indsatser. 

Udvikling af pejlemærker for samarbejdet med frivillige, effektmåling af det frivillige arbejde samt evaluering af diakonissestiftelsens arbejde med frivillige

Ingerfair har bistået Diakonissestiftelsen med en større evaluering af deres arbejde med frivillige samt de frivilliges arbejdsresultater.

Opgaven har bestået i at kortlægge, hvordan fem nye metoder for arbejdet med frivillige virker med hensyn til at skabe bedre samarbejde mellem frivillige og ansatte, bedre opgaveløsning og i sidste ende mere tilfredse brugere. Første skridt i denne proces var at bygge nogle forandringsteorier for de respektive metoder. Dernæst har vi udviklet spørgeskemaer til de ansatte, frivillige og brugere. I projektet er der foretaget en ’baseline’-måling og en 2.-måling for at monitorere resultaterne af de afprøvede metoder. Læs mere om de fem metoder til arbejdet med frivillige her (Læs om undersøgelsesredskabet til frivilligmiljøer her)

Yderligere har leverancen omfattet udvikling af et styringsredskab med tre pejlemærker til ledelsen på Diakonissestiftelsen, hvor de løbende kan evaluere en frivilliggruppes effektivitet (hvad leverer gruppen i forhold til tid brugt?), frivilliggruppens trivsel (hvor motiverede er de frivillige?) og rentabilitet (er det økonomisk forsvarligt at frivillige involveres i stedet for ansatte?). Læs om undersøgelsesredskabet til frivilligmiljøer her

Denne opgave er et eksempel på, hvordan vi håndterer større undersøgelses- og analyseopgaver, hvor der også indgår konceptudvikling (styringsredskabet).

På denne opgave har vi anvendt Epinion, som underleverandør til at varetage det praktiske arbejde med at indhente besvarelser på de respektive spørgeskemaer.

Afrapportering blev til en bog

I forlængelse af vores samarbejde med Friluftsrådet har vi udgivet en bog med de vigtigste erfaringer fra projektet. Læringsmaterialet er blevet produceret som afrapportering på det frivilligprogram, vi i Ingerfair har sammensat for Friluftsrådet for ansatte i naturparker, naturvejlederen og kommunalt ansatte med frivillige i natur- og friluftsprojekter.

Oprindelig var det ikke planen, at erfaringerne skulle publiceres, men vi syntes, at der var for mange guldkorn, som hele sektoren kan få gavn af, til, at projektet bare skulle blive glemt. Vores erfaringer med frivillighed på naturområdet er også blevet samlet i en e-bog, som kan downloades gratis hos Friluftsrådet

Vi har foretaget flere undersøgelser for at få en forståelse af mulige frivillige i Ghana Venskab. Undersøgelsen havde til formål at understøtte en ny frivilligstrategi, som Ghana Venskab skal i gang med at udvikle. Igennem flere fokusgruppeinterviews fik vi indsigt i målgruppens tanker om organisationen samt deres motivation og bekymringer for at engagere sig i frivilligt arbejde. Resultaterne for undersøgelsen blev inkluderet i vores anbefalinger til Ghana Venskabs videre udvikling af frivilligstrategien.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med undersøgelser og analyse af en frivillig indsats.