Undersøgelser og analyser

Undersøgelser, analyser og evaluering af frivillighed

 

Mange processer kan med fordel understøttes af vidensopsamling. Det kan være en strategiproces eller et forløb om at videreudvikle organisationens frivilligmiljø.

Det kræver en særlig forståelse for frivillige og frivilliginvolverende organisationer, når der skal laves undersøgelser og analyse af den frivillige indsats. Eksempelvis giver det sjældent interessante svar, hvis man spørger dine frivillige: ’Hvad motiverede dig til at starte hos os?’ Her får man formentlig nærmere svaret på, hvilken anledning der gjorde, at man engagerede sig (for eksempel at ens nabo spurgte, om man ville hjælpe til).

 

Læringsmaterialer om frivilligheden i jeres organisation

På baggrund af undersøgelse og analyse af den frivillige indsats er der også mulighed for at få lavet praksisnære læringsmaterialer specifikt målrettet til jeres organisation.

Vi har udgivet og redigeret mere end ti fagbøger og håndbøger om involvering og ledelse af frivillige samt samskabelse. Det gør os til den organisation i Danmark, der har leveret et sammenhængende fagligt univers for arbejdet med frivillige. På baggrund af den viden, har vi lavet målrettede læringsmaterialer til forskellige sektorer. Eksempelvis har vi udgivet bogen ’Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken’, og vi har udarbejdet bogen ’Frivillige i naturen’ for Friluftsrådet.

 

Sådan udfører vi undersøgelser og analyse af frivilligheden i din organisation

I Ingerfair kan vi hjælpe med at lave undersøgelser af forskellig karakter både før, under og efter projektforløb. Det kan være exit-interview med tidligere frivillige, kortlægning af frivilligprofiler, resultaterne af de frivilliges arbejde eller ressourcetrækket blandt ansatte, der arbejder med at engagere og involvere frivillige. En grundig undersøgelse af frivilligheden i din organisation kan være med skabe specifik viden i forhold til frivilligstrukturerne i din organisation og styrke projektforløbets resultater.

Vores undersøgelser er behæftede med en vis fortrolighed, vi kan derfor ikke her gå helt i dybden med dem, men hvis du vil høre mere om vores undersøgelser og analyser så skriv til os på frederik@ingerfair.dk.