Av Sylvia Jacobsen, Seniorkonsulent Ingerfair 

Store og små

Arbeidsinnsatsen som legges ned av frivillige i lag, foreninger og organisasjoner i Norge tilsvarer omtrent 138 800 årsverk. For idrettslag, korps, lokale scener, festivaler og hjelpeorganisasjoner er frivilligheten helt uunnværlig. Mange opplever stor oppslutning fra lokale ildsjeler som gjerne legger ned gratis arbeidstimer og har et stort frivilligkorps å holde styr på. Andre sliter med å få tak i nok frivillige til å dekke over oppgavene de trenger hjelp til. Uansett hvilken situasjon organisasjonen er i mener jeg det er viktig at ledere setter seg inn i hvordan de best kan styre sine frivillige, slik at de blir motivert til å gjøre en god jobb videre. 

Økonomisk

Basen for det arbeidet frivilligorganisatoren gjør til daglig er enkel:

Ulønnede skal bli motivert på en annen måte enn andre. Rekruttering av frivillige krever mye ressurser, og man har kanskje ikke tid og ressurser til å planlegge på en skikkelig måte. Da faller gjerne frivilliggruppa gjennom og da mister man i realiteten noe man har brukt mye krefter på å bygge opp. Jeg vet at jeg også skrev noe om dette i nyhetsbrevet vi gav ut før sommeren. Men dette er så viktig at jeg gjerne gjentar meg selv.

Jeg mener at en av de store fallgruvene for organisasjoner og bedrifter som benytter seg av frivillig arbeid, oppstår når lederne ikke forstår hvor stor ressurs frivillige er, både innen arbeidskraft og økonomi.

Mange sier nok at de ser verdien av det frivillige, men gjør de virkelig det? Jeg har lyst til å bruke et eksempel fra en festival jeg nettopp har jobbet med. Det er mange frivillige tilstede og noen av dem jobber i baren.

Dersom de frivillige som jobber i baren, trives på jobb, betyr det at de har noen tydelige rammer, at de vet hva de skal gjøre og at forarbeidet er gjort for å skape det felleskapet som trengs. Dette blir det god stemning av og det smitter over på kundene. Når det er god stemning i baren, skapes det en naturlig effektivitet og man selger mer øl. Dette er et eksempel på at det er god økonomi i å ta vare på de frivillige.

Det vi allerede vet og som rammer veldig mange kommuner i landet, er at støtte til kultur og sport hvor frivillige oftest er involvert, stadig kuttes når kommunenes budsjetter skal gå i hop.

Hvis ledelsen ikke ser omfanget av det arbeidet som de frivillige gjør, så blir det vanskelig å få til et samarbeid i andre ledd. Derfor er det viktig at flere enn bare frivilligorganisatoren reiser på kurs og lignende. Det er viktig at de øverste lederene i organisasjoner og kommuner også får et innblikk og forståelse, i den innsats som blir lagt ned i arbeidet med de frivillige og at de forstår at frivillighetsarbeid og ledelse er et fagfelt som krever kompetanse.

Flinkisnorge

På tross av kommunale kutt, mener jeg det gjøres mye riktig når det kommer til frivillighet i Norge. Jeg berømmer koordineringen av organisasjonen som heter Med hjerte for Arendal. De binder frivillige organisasjoner, engasjerte sjeler, lag og foreninger, sammen.

Det har skapt et forum hvor det er fokus på å bryte ned barrierer mellom forskjellige aktører. Jeg er opptatt av at når det gjelder frivillighet, så er vi ikke konkurrenter. På det punktet er Arendal langt fremme.

Stavanger kommune er også en kommune jeg ønsker å fremme.

De har tilbud om gratis kurs innenfor ledelse av frivillige til alle lokale lag, foreninger og organisasjoner.

Dette er et kjempe flott tiltak som vil føre til gode bærekraftige frivillighets miljøer i framtiden.

Husk bursdagen!

Det er noen ting organisasjonene kan bli bedre på, mener jeg.

Det er viktig å vite hva som gjør at de frivillige trives med arbeidet, blir motiverte, i tillegg til at man må se hver enkelt individ.

I mine kurs snakker vi mye om å kjenne sine frivillige og ivareta dem på en god måte. Man må se hver enkelt og det tar tid å bli godt nok kjent. Men det er verdt tiden det tar.

Et enkelt eksempel er at man husker på bursdagene til de frivillige, og at man vet hva som motiverer dem. 

Rekruttering til lederverv?

Det er flott når ungdommen slipper til med lederverv i lokale lag og foreninger. Dette skjer så sjeldent at gjerne lokalavisene skriver om dette som en fantastisk nyhet. Misforstå meg rett.
Det er veldig bra at de lokale avisene skriver om slike begivenheter. Men skal det ikke være en selvfølge at de unge slippes til? Det bør vel ikke skje så sjeldent at det blir en nyhetssak.

Jeg mener spesielt at idrettsklubber rundt omkring i Norges land, bør bli flinkere til å slippe de unge til i ledervervene og ikke kun som frivillige, eller i sentrale stillinger, uten ansvar for prioriteringer eller økonomi.

Idrettslag disponerer masse penger, og det kan være skummelt å la unge driftige folk prøve seg. Men de kan faktisk bruke penger mer fornuftig, med nytenkende løsninger, om de bare slippes til.

Ofte er det de samme personene som blir valgt inn, gang etter gang. Det kan hindre unge i å stille til valg. Ungdommen vil kanskje,men tør ikke prøve.

Når man har gjort samme jobb i mange år blir man fort gående i samme tralt og det blir liksom et kaffeslaberas hver gang.

Det kan skape frustrasjon, misnøye og konflikter i organisasjonen. Så min oppfordring til dere er: Slipp de unge til i styreverv og vær en god mentor slik at ditt styre kan vokse seg sammen med flere og nye stemmer, som igjen fører til handling framfor prat og som bygger et styre som vil vare år etter år.

Mingle?

Denne uken går Arendalsuken av stablen og vi i Ingerfair er selvsagt til stede. Arendalsuken danner en viktig base for organisasjoner i hele Norge. Det er en perfekt arena for å knytte til seg nye kontakter.
To av mine danske kolleger og meg selv skal holde tre miniseminar som vi kaller «To-go-seminar».
Under et av foredragene blir det presentasjon av den nye boka «Slik leder du frivillige i ulike situasjoner».

Det er en veldig praktisk rettet bok. Jeg mener at alle som jobber med frivillighet burde sette seg inn i hvordan man leder frivillige i ulike situasjoner. Møtene er åpne for alle.

Dette er en topp arena for å dele erfaringer og gode tips, enten man er stor eller liten innen frivillighet. Arrangementet er selvsagt gratis. Er du er i Arendal denne uken? Da er du hjertelig velkommen.

Helt til slutt ønsker jeg å utfordre alle dere som jobber med frivillige til daglig, nemlig å invitere deres ledere eller andre seksjoner inn til et diskusjonsforum, hvor dere snakker om verdien av frivillige og den faktiske faglighet det er å jobbe med frivillige. Hvis dere ønsker faglig påfyll så er det bare å ringe eller sende mail til oss.

Ellers ønsker jeg alle sammen lykke til med det viktige arbeidet deres, og at dere får en fantastisk fin høst hvor dere når de mål dere har satt dere.